Ocena brak

Budownictwo wodne

Autor /Darek Dodano /31.01.2012

Budowanie pod powierzchnią wody i pod dnem zbiorników wodnych związane jest z szeregiem trudności. Kiedyś takie przedsięwzięcia często kończyły się katastrofami. Dziś nowoczesne technologie uczyniły prace bezpieczniejszymi i łatwiejszy­mi, a wznoszone budowle są dobrze zabezpieczone.
Dawniej roboty budowlane pod powierzch­nią wody prowadzono prawie wyłącznie w celu wykonania filarów mostu na szero­kiej rzece. Nad rzeką wąską można było przerzu­cić pojedyncze przęsło, lecz w innym wypadku przęseł musiało być kilka, a z dna musiały wysta­wać filary, dające im oparcie. Wzniesienie filarów w nurcie nie było zadaniem łatwym, dlatego nie­którzy budowniczowie osadzali filary na istnie­jących grupach skał. W ten sposób wybudowano w III wieku n.e. most nad rzeką Karun w Persji. Jego kręty przebieg w poprzek rzeki wynika z wy­korzystania 41 naturalnych podpór.
W tym czasie Rzymianie rozwiązali już problem budowy filarów w wodzie. Zastosowali oni na sze­roką skalę cement i beton, który krzepnie w wodzie. Rzymianie również rozwinęli metody miejscowe­go odwadniania, tak by budowa przebiegała we względnie suchym miejscu.

Podobne prace

Do góry