Ocena brak

Budownictwo ekologiczne

Autor /Bazylissa Dodano /15.03.2013

Budownictwo obejmujące budynki inwentarskie i mieszkalne,suszarnie oraz szklarnie, oddalone odośrodków emisji zanieczyszczeń. W b.e. stosujesię niekonwencjonalne źródła energii, biol.oczyszczalnie ścieków oraz specjalne materiałybudowlane, np. bezołowiowe farby rozpuszczalnew wodzie, słomę, trzcinę.Uwzględnia się też potrzeby fizjol. (w tymzdrowie) i zachowaniowe zwierząt użytkowych(dobrostan zwierząt).

B.e. musi zapewniać:wystarczającą swobodę ruchu, wystarczającydostęp powietrza i światła dziennego,ochronę przed nadmiernym nasłonecznieniem,skrajnymi temp. i wiatrem, wystarczającą pow.do leżenia i wypoczynku, swobodny dostęp doświeżej wody i pasz oraz zdrowe otoczenie.

Podobne prace

Do góry