Ocena brak

BUDOWANIE TOZŚAMOŚCI W DOBIE MASS MEDIÓW

Autor /henio Dodano /10.04.2011

tożsamość budowana w oparciu

o konformizm

o  nadmiar informacji może rodzić lęk i poczucie zagubienia

o  w obawie przed samotnością i lękiem, człowiek może dążyć do bezgranicznego podporządkowywania się oczekiwaniom społecznym

o  człowiek bez tożsamości

o  wobec braku trwałej tożsamości człowiek poszukuje uczuciowej identyfikacji z innymi ludźmi, chociaż na chwilę

o  człowiek zyskuje pozorne poczucie bezpieczeństwa, w zasadzie też nie ponosi odpowiedzialności za swoje życie, albowiem zostaje wchłonięty przez innych

-  tożsamość budowania w oparciu

o indywidualizm

o  człowiek ignoruje lub wręcz odrzuca wszelkie wzorce zachowań, wartości i normy, koncentrując się na respektowaniu własnych cech i potrzeb

o  jeśli tworzy więź z innymi, to tylko do czasu, kiedy inni zaspokajają jego potrzeby

-   tożsamość nowoczesna

o  w świadomości człowieka przełamuje się przynależność do różnych grup społecznych, z których każda czegoś chce od jednostki

o  jak znaleźć stały punkt odniesienia?

o  człowiek o zintegrowanej osobowości – to osoba, która potrafi w każdych warunkach przystosować się do otoczenia, z jednoczesnym zachowaniem własnego „Ja”.

o  giętkość poznawcza – otwartość na nowe doświadczenia, zdolność do asymilacji nowych doświadczeń

ciekawość poznawcza – wysoki poziom aspiracji do zdobywania wiedzy

orientacja temporalna – poczucie czasu, nastawnie na przyszłość, umiejętność przełożenia marzeń na działanie

o  poczucie sprawstwa

– poczucie możliwości wpływania na bieg wydarzeń o  ufność wobec innych i świata

przekonanie, ze można polegać na innych i na sobie

Podobne prace

Do góry