Ocena brak

Budowanie ładu pojęciowego

Autor /pablo Dodano /19.07.2011

Schemat pojęciowy stanowi pewnego rodzaju zbiór kategorii analitycznych , jest siatką pojęć i definicji, organizujących poznanie i językową prezentację danego wycinka rzeczywistości. Największe niebezpieczeństwo utożsamiania teorii z modelem pojęciowym albo strukturą pojęciową zachodzi w ramach systemowego podejścia w badaniach społecznych, koncentrującego się na budowie systemowych modeli rzeczywistości politycznej. Owe modele są jedynie upraszczającymi i idealizującymi schematami fragmentów świata, dostarczającymi pojęciowych ram odniesienia, w których ma być dopiero budowana właściwa teoria. Modele pojęciowe stanowią zatem użyteczne narzędzie badawcze tworzone na wstępnym etapie prac nad teorią .

W dziedzinach empirycznych nauk realnych teoria w sensie ogólnym bywa terminem odnoszącym się do zbioru naukowych praw, definicji, twierdzeń i hipotez dotyczących danej dziedziny zjawisk, tworzący rzeczowo powiązaną , uporządkowaną i logicznie spójną całość ; przy czym chodzi tu o takie systemy twierdzeń, które są nie tylko tematycznie spójne, dotyczą pewnej ustalonej i pod jakimś względem jednorodnej klasy zjawisk, ale składają się z twierdzeń dostatecznie ogólnych, o charakterze praw, a nie zdań o faktach jednostkowych.

Podobne prace

Do góry