Ocena brak

Budowa wypowiedzi językowej

Autor /Aro Dodano /26.07.2011

a) treść – oparta o wiedze i doświadczenie

b) forma językowa- symbole językowe i reguły gramatyczne

c) substancje, tworzywo- foniczne, czyli wyprodukowane kanałem artykulacyjnym i graficznym. Płaszczyzna segmentalna, czyli głoska dla tworzenia fonicznego a litera dla graficznego. Płaszczyzna suprasrgmentalna, czyli prozodia i interpunkcje.

Podobne prace

Do góry