Ocena brak

Budowa umowy międzynarodowej

Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011

- tytuł umowy (np. traktat przymierza)

- inwokacja, czyli wezwanie do Boga

- intytulacja – wyszczególnienie monarchów zawierających umowę wraz z ich tytułami

- arenga – przyczyny, które skłoniły do zawarcia umowy

- narracja – opis czynności i wydarzeń, które spowodowały wszczęcie rokowań, wyznaczenie pełnomocników, zbadanie pełnomocnictw, wyrażenie zgody

- dyspozycja – właściwa treść umowy podzielona na art. i rozdziały; klauzule odnośnie ratyfikacji, wejścia w życie, czasu trwania itp. lub milczącego przedłużenia mocy obowiązującej umowy

- korroboracjawzmocnienie umowy

- data i miejsce zawarcia umowy

- podpisy i pieczęcie

Podobne prace

Do góry