Ocena brak

Budowa tkanek - TKANKI MERYSTEMATYCZNE

Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011

Merystemy są to tkanki utworzone z komórek zdolnych do regularnych podziałów. Są to komórki o cienkich wyłącznie pierwotnych ścianach komórkowych, ze stosunkowo dużymi jądrami i o niewielkim na ogół stopniu wakuolizacji. Komórki te dzieląc się produkują nowe partie tkanki, które po zróżnicowaniu powodują wzrost organów już istniejących lub tworzą nowe.

Wzrost może się odbywać równocześnie we wszystkich komórkach rozwijającego się organu, aby po osiągnięciu przezeń określonej wielkości i kształtu równocześnie we wszystkich miejscach zakończyć się- wzrost dyfuzyjny i ograniczony (tak rosną niektóre organy: liście, kwiaty, owoce). Przy tym typie wzrostu młody, rozwijający się organ roślinny jest cały zbudowany z tkanki merystematycznej. Po zakończeniu wzrostu mersytem ten różnicuje się w odpowiednie tkanki stałe.

Wzrost zlokalizowany i nieograniczony . Odbywa się on w ściśle określonych miejscach ciała (wzrost na długość pędów i korzeni tylko na ich wierzchołkach) i równocześnie w tych rejonach odbywa się on przez całe życie rośliny. Merystemy funkcjonujące przez całe życie rośliny czy organu nazywamy merystemami wzrostu nieograniczonego.

Ze względu na umiejscowienie wyróżniamy tu merystemy: wierzchołkowe i boczne. Wierzchołkowe stanowią szczytowe zakończenie organów osiowych, takich jak łodyga i korzeń, i powodują ich wzrost na długość- stożki wzrostu. U niektórych roślin (traw) wzrost na długość odbywa się także z udziałem merystemów wstawowych- interkalarnych. Są to partie tkanki merystematycznej umiejscowione w łodydze ponad nasadami liści, a więc u podstawy międzywęźli.

Merystemy boczne tworzą wewnątrz organów osiowych cylinder tkanki merystematycznej, która odkłada nowe komórki do wnętrz i na zewnątrz oraz powoduje wzrost łodygi lub korzenia na grubość.

Merystemami bocznymi są: kambium, produkujące wciąż nowe tkanki przewodzące łodygi i korzenia, oraz miazga korkorodna (felogen), wytwarzająca korek.

Merystemy pierwotne to niektóre merystemy funkcjonujące w roślinie jako grupy komórek embrionalnych w sposób ciągły od stadium zarodkowego. Są to np.stożki wzrostu pędu i korzenia.

Merystemy wtórne powstają z żywych komórek tkanek stałych przez odróżnicowanie i powrót do stanu embrionalnego, np. miazga korkorodna, kambium między wiązkowe w łodydze, merystemy wierzchołkowe korzeni bocznych oraz korzeni i pędów przybyszowych.

Pewne cechy wspólne z tkankami merystematycznymi ma tkanka kalusowa, przyranna tworząca się w miejscu zranienia rośliny. Na powierzchni rany powstaje wówczas biaława narośl, która zasklepia uszkodzone miejsce.

Tkanka kalusowa odgrywa też dużą rolę przy zrastaniu się fragmentów dwu roślin podczas szczepienia, zabiegu powszechnie stosowanego w praktyce ogrodniczej.

Podobne prace

Do góry