Ocena brak

Budowa tkanek - PARENCHYMA

Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011

Tkanka parenchymatyczna (miękiszowa) jest najbardziej rozpowszechnionym typem tkanki roślinnej.

Występowała już u glonów i mszaków. Komórki miękiszowe są żywe, a ich protoplast jest zwykle silnie zwakuolizowany. W cytoplazmie zawarte są wśród innych organelli plastydy, które na świetle przekształcają się jako chloroplasty. Ściana komórkowa zbudowana jest głównie z celulozy, pektyn i hemiceluloz. Najczęściej jest ona cienka i złożona tylko ze ściany pierwotnej, choć może także wykształcać się ściana wtórna z jamkami prostymi. Pomiędzy komórkami znajdują się mniejsze lub większe przestwory międzykomórkowe. Parenchyma jest tkanką stałą, która jednak nie utraciła całkowicie zdolności do podziałów komórkowych. Stosunkowo łatwo ulega ona odróżnicowaniu i daje początek merystemom wtórnym.

U roślin naczyniowych parenchyma może spełniać różne funkcje:

Miękisz zasadniczy

zbudowany jest z cienkościennych, równomiarowych komórek. Miękisz ten wypełnia przestrzenie między innymi tkankami w różnych organach (kora pierwotna i rdzeń w młodych łodygach i korzeniach, miękisz owoców).

Miękisz zieleniowy (miękisz asymilacyjny, chlorenchyma)

składa się z komórek wyposażonych w bardzo liczne chloroplasty. Typowy miękisz asymilayjny wystepuje w liściach.

Miękisz spichrzowy

Składa się z komórek wypełnionych materiałami zapasowymi w postaci skrobi, tłuszczów lub białek. Odmianą miękiszu spichrzowego jest miękisz wodny , zbudowany z komórek dużych, zawierających olbrzymie wodniczki. Pełni funkcje magazynowania wody, występuje w większych ilościach u roślin gruboszowatych (kaktusów).

Miękisz powietrzny (aerenchyma)

Pełni funkcję tkanki przewietrzającej. Jego cechą charakterystyczną jest silny rozwój przestworów międzykomórkowych, które często zajmują w tkance więcej miejsca niż same komórki. Przestwory te tworzą ciągły system kanałów powietrznych, stanowiących wewnętrzną atmosferę rośliny. W typowej postaci tkanka ta występuje u roślin podwodnych. Ułatwia ona unoszenie się wypełnionych powietrzem organów roślinnych w wodzie, a poza tym stanowi wewnętrzny rezerwuar gazów(tlenku i dwutlenku węgla), biorących udział w procesach fizjologicznych rośliny związanych z wymianą gazową (fotosyntezą i oddychaniem).

Podobne prace

Do góry