Ocena brak

Budowa szyszynki

Autor /calliee Dodano /17.01.2012

Ciało szyszynkowate osoby dorosłej składa się z poszczególnych grup komórkowych przegrodami łącznotkankowymi niecałkowicie poprzedzielanych na zraziki. Zraziki zawierają: 1) liczne komórki szyszynkow e (pinocyty), które w preparatach barwionych zwykłymi metodami robią wrażenie nabłonkowych ; zawierają one stosunkowo duże jądro; nie są to ani komórki nerwowe, ani glejowe. Słabo barwiąca się cytoplazma może wykazywać delikatną ziarnistość lub wodniczkę, jak również ziarenka barwnika. Specjalne metody barwienia wykazują liczne, rozgałęzione wypustki tych komórek, które na granicy przegród łącznotkankowych, jak również dokoła naczyń kończą się maczugowatymi zgrubieniami . Oprócz komórek szyszynkowych narząd ten zawiera również 2) liczne komórki glejowe, 3) sieć włókienck glejowych oraz 4) komórki nerwowe i 5) dwa rodzaje włókien nerwowych. Jeden rodzaj włókien pochodzi z sąsiednich części, między innymi z jądra uzdeczki, drugi — to włókna współczulne pochodzące z górnego zwoju szyjnego pnia współczulnego. Poza tym szyszynka osoby dorosłej, jak również pokrywająca ją opona miękka, zawierają tzw. piasek mózgu (acenulus cerebri). Składa się on z okrągławych, żółtawych ciałek dochodzących do i mm w przekroju, koncentrycznie uwarstwionych i zawierających fosforany i węglany wapnia.

Budowa szyszynki w wieku dziecięcym jest nieco odmienna. Komórki szyszynkowe występują w dwóch postaciach; jedne — wewnętrzne, są to komórki większe, jaśniejsze, ze słabo barwiącym się jądrem; drugie — zewnętrzne, mniejsze, z silnie barwiącym się jądrem.

W 7 roku życia różnicowanie się komórek szyszynkowych jest ukończone; jest to też punkt zwrotny między okresem dojrzewania narządu a jego późniejszym uwstecz-nieniem. Rozpoczynające się teraz zmiany wsteczne nie prowadzą jednak do zaniku miąższu, lecz tylko do zmniejszenia składu komórkowego, a zwłaszcza komórek szyszynkowych.

Okres pokwitania jest dalszym ważnym etapem w rozwoju szyszynki; począwszy od tego okresu bowiem między innymi stale ukazuje się już piasek mózgowy; z wiekiem ilość jego wzrasta, jak również wielkość poszczególnych ciałek łączących się często z sobą w poszczególne grupy.

Podobne prace

Do góry