Ocena brak

BUDOWA SZCZEGÓŁOWA TARCZYCY

Autor /calliee Dodano /17.01.2012

Tarczycę wraz z gruczołami przy tarczowymi otacza powięź tarczowa, która obejmuje torebkę włóknistą gruczołu, zbudowaną głównie z włókien klejodajnych i sprężystych. Z komórek prócz fibroblastów występują w niej w zmiennej ilości histiocyty i limfocyty; ostatnie nieraz w większych skupieniach. Od torebki włóknistej wraz z naczyniami i nerwami w głąb gruczołu wnikają przegrody łączno-tkankowe niecałkowicie dzielące miąższ tarczycy na poszczególne zraziki.

Zraziki są ściśle wypełnione pęcherzykami gruczołowymi oddzielonymi od siebie cienkimi warstwami tkanki siateczkowatej. Wśród sieci tej utworzonej z włókienek kratkowych leżą gęste sieci naczyń włosowatych limfatycznych i krwionośnych otaczające pęcherzyki.

Pęcherzyki gruczołu tarczowego (folliculigl. thyreoideae) mają kształt i wielkość bardzo zmienne; są one bądź kuliste, bądź mniej lub więcej wydłużone, czasem rozgałęzione. Niektórzy (Bargmann) opisują w tarczycy gronka gruczołowe złożone z pęcherzyków połączonych krótkimi rozgałęzionymi przewodami z jednym większym ślepo się kończącym. Średnica pęcherzyków waha się od 40 // do 200 ju, a nawet do 500 /a. Pęcherzyki wysłane są jednowarstwowym nabłonkiem kostkowym i zawierają gęsty płynny koloid tarczycy. Budowa nabłonka jest zmienna, zależna od stanu czynnościowego tarczycy, o czym będzie mowa niebawem. Między pęcherzykami, głównie u osobników młodych, spotyka się gniazda i pasma nabłonkowe prawdopodobnie pozostałe z okresu płodowego. Po urodzeniu liczba pęcherzyków może wzrastać przez pączkowanie pęcherzyków macierzystych.

Podobne prace

Do góry