Ocena brak

Budowa socjalizmu w ZSRR - POLITYKA ZAGRANICZNA ZSRR

Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011

Rosja bolszewicka od samego początku istnienia była izolowana na arenie międzynarodowej. Państwa kapitalistyczne obawiały się przeniknięcia idei komunistycznych do swoich granic i możliwości wybuchu rewolucji robotniczych. Państwa zachodnie popierały próby restaurowania monarchii w Rosji lub ustanowienia rządów demokratycznych. Rosja natomiast dążyła do rozszerzenia ognia rewolucji na całą Europę. Służyć temu miała m.in. Międzynarodówka Komunistyczna, która była "sztabem generalnym światowej rewolucji". W zamysłach Lenina było utworzenie "Europejskiej Republiki Rad". Po pierwszej wojnie światowej doszedł jeszcze problem spłaty carskich długów i zwrotu kapitału zagranicznego, zainwestowanego w Rosję, do pierwszej wojny światowej.

"Rosja Radziecka nie została zaproszona na obrady konferencji paryskiej. Moskwa od początku była przeciwnikiem traktatu wersalskiego i Ligi Narodów. Bolszewicy uważali, że służą one do umocnienia dominacji imperializmu i wymierzone są w rewolucję bolszewicką, jednak nie przestali zabiegać o uznanie Rosji de iure na arenie międzynarodowej.Przełomowym momentem była Konferencja w Genui i podpisanie traktatu handlowego z Niemcami w Rapallo w 1922 roku. Od roku 1923 rozmowy handlowe prowadziły z ZSRR Włochy, Dania, Szwecja i Holandia a stosunki dyplomatyczne posiadały Afganistan, Estonia, Finlandia, Iran, Litwa, Łotwa, Mongolia, Niemcy, Polska i Turcja. Kiedy w 1924 r. w Wielkiej Brytanii wybory wygrała Partia Pracy, szybko nawiązano stosunki dyplomatyczne z ZSRR. Przykład ten podziałał na Włochy, Norwegie, Grecje, Austrie, Szwecje, Chiny, Danie, Francję, Meksyk i Japonię, które uznały de iure ZSRR.

Na arenie międzynarodowej Moskwa silnie wspierała wszystkie działania pokojowe i rozbrojeniowe. Podpisała pakt Brianda-Kellogga, uczestniczyła w konferencji rozbrojeniowej w Genewie, wspierała inicjatywę paktu wschodniego oraz podpisała definicję agresora. 18 września 1934 roku przyjęto ZSRR do Ligi Narodów. Wykluczono go z niej dopiero po ataku na Finlandię w 1940.

W sierpniu 1939 roku podpisano traktat Ribbentrop- Mołotow. Niewątpliwie jego podpisanie ostatecznie umożliwiło Hitlerowi rozpętanie zawieruchy wojennej. Na mocy tajnego protokołu do tegoż paktu Armia Czerwona zajęła wschodnią część Polski oraz wymusiła na krajach nadbałtyckich sojusze wojskowe, ograniczające ich suwerenność a następnie anektowanie ich terytoria. Tak więc polityka najpierw Rosji a później Związku Radzieckiego polegała na nawiązaniu i utrzymaniu kontaktów dyplomatycznych oraz nagłośnieniu, czysto propagandowej polityki pokojowej i rozbrojeniowej podczas, gdy samemu intensywnie zbrojono się.

Podobne prace

Do góry