Ocena brak

Budowa socjalizmu w ZSRR - KONSTYTUCJA ROKU 1936

Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011

5 XII 1936 roku na Nadzwyczajnym Wszechzwiązkowym Zjeździe Rad uchwalono nową konstytucje. Artykuł 1 konstytucji głosił, że ZSRR jest socjalistycznym państwem robotników i chłopów. Najwyższym organem władzy państwowej była Rada Najwyższa, składająca się z dwóch izb: Rady Związku i Rady Narodowości. Deputowani mieli być wybierani w wyborach powszechnych, bezpośrednich, równych i tajnych. Prawo do głosowania otrzymali wszyscy powyżej 18-nastego roku życia.

Konstytucja reklamowana na zachodzie jako najbardziej demokratyczna. Oficjalnie gwarantowała wolność mowy, słowa, prasy, zgromadzeń i wieców, religii, prawo do pracy, wypoczynku, nauki, osłon socjalnych na starość. Gwarantowała republikom związkowym możliwość swobodnego wystąpienia ze Związku Radzieckiego. "Nakładała na obywateli obowiązek przestrzegania prawa, troski o własność socjalistyczną i obrony ojczyzny. Wprowadzała zasadę "Od każdego- według jego zdolności, każdemu - według jego pracy""[3-197].

Konstytucja z 1936 roku przyczyniła się do tego, iż ZSRR uważany był za kraj bardzo oświecony, czego wyrazem miał być stosunek jego władz do kwestii homoseksualizmu. Jednak w rzeczywistości prawie żadne z praw obywatelskich, zapewnionych w konstytucji, nie zostało spełnione. Była to tylko piękna fasada wzniesiona dla oczu polityków państw zachodnich, skrywająca terror i bezprawie Związku Radzieckiego. Była środkiem propagandowym, do zademonstrowania wyższości socjalizmu nad kapitalizmem.

Podobne prace

Do góry