Ocena brak

Budowa socjalizmu w ZSRR - KOLEKTYWIZACJA ROLNICTWA

Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011

Ziemię w Rosji znacjonalizowano dekretem z 8 listopada 1917 roku. Od tej pory chłopi byli jej użytkownikami a nie posiadaczami. Wprowadzono obowiązkowy skup państwowy zbóż, lecz chłopi unikali tego obowiązku i sprzedawali zboże na wolnym rynku. Doprowadziło to do siłowego rozwiązania i rekwiracji zboża na ogromną skalę. Samych chłopów zaczęto nazywać spekulantami lub sabotażystami i prześladowano ich. Początkowy sojusz robotniczo-chłopski stał się iluzją. Okres polityki NEP-u dał wsi chwilową ulgę. Jednak już w 1929 roku Stalin wystąpił z ideą "likwidacji kułactwa jako klasy"(czyli zamożnych chłopów).

Zimą z 29 na 30 rok robotnicy, aktywiści partyjni i żołnierze zostali wysłani na wieś by zmusić chłopów do wstąpienia do spółdzielni produkcyjnych- tzw. kołchozów. Nie było mowy o dobrowolności. Kułakom zabrano ziemię i dobytek oraz przepędzono. Chłopi nie chcąc oddać bydła bolszewikom, zarzynali je. Ofiary były po obu stronach tej walki. Do połowy 1930 r. pozbawiono majątku 320 tyś. ludzi. Do tłumienia oporu wysyłano jednostki wojska i OGPU. W niektórych rejonach Związku Radzieckiego liczba wysiedlonych chłopów sięgała 15-20% ogółu ludności. W okresie siewów chwilowo wstrzymano kolektywizację. Efektem tego było masowe odchodzenie od kołchozów(1/2 wcześniej skolektywizowanych). Uratowało to wiosenne plony.

Następnie kolektywizację znów nasilono. Plony lat 31,32 były fatalne. Zabrano prawie wszystek zbóż. Bydło nie miało paszy. Pogłowie w tym czasie spadło o 149,4 mln.(tj. o połowę). Doprowadziło to do niedoboru mięsa na rynku i w konsekwencji do klęski głodu. Wprowadzono specjalne paszporty wewnętrzne dla chłopów, aby nie mogli opuszczać swoich wsi. Efektem prowadzonej kolektywizacji było wymordowanie tysięcy kułaków, obniżka wydajności upraw(1913-8,2 kwintali/ha, 1932-5,7),brak agronomów na wsi i od 5-8 milionów ofiar śmiertelnych.

Podobne prace

Do góry