Ocena brak

Budowa socjalizmu w ZSRR - Gospodarka planowa i jej rezultaty w latach 1926 - 41

Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011

"Stalin był zwolennikiem szybkiej industrializacji państwa i w tej materii podzielał pogląd Lenina, który twierdził, że "socjalizm to władza rad plus elektryfikacja". [2-str.121] Pierwszą 5-latkę poddano do dyskusji na XV zjeździe partii. Główny nacisk planu obejmującego lata 1926-32 położono na rozwój przemysłu ciężkiego (transportu i przemysł zbrojeniowy) oraz na elektryfikację.

" By rozwijać nowoczesną produkcję, należało rozwinąć przemysł budowy maszyn. Szczególny nacisk kładziono na budowę traktorów, które mogły być wykorzystane w podwójny sposób : do kolektywizacji i uprzemysłowienia wsi oraz do budowy czołgów. Plan zakładał też uprzemysłowienie okręgów opóźnionych w rozwoju gospodarczym. Powstały potężne kombinaty hutnicze i metalowe w okręgu Magnitogorska i Kuźniecka. W 1927 rozpoczęto budowę wielkiej elektrowni wodnej na Dnieprze oraz budowę magistrali kolejowej "TURKSIB"". [3-str.193-194]. 5-latka wprowadziła priorytet na produkcję żelaza i stali. Od tego czasu w ogóle zaczął panować w ZSRR swoisty kult stali, jako symbolu socjalizmu. Wykonanie planu nie byłoby możliwe, gdyby nie surowa dyscyplina i racjonalizacja produkcji, propaganda bohaterów pracy, praca bez zapłaty w tzw. "soboty komunistyczne".

Druga 5-latka przypadła na lata 1933-37. Zbudowano bądź rozpoczęto budowę 4,5 tysiąca zakładów przemysłowych. Jeszcze większy nacisk położono na przemysł zbrojeniowy. Wydatki z budżetu na ten cel wzrosły z 1,421 mln.w 1933 r.do 17,481 mln.w 1937 roku. Wprowadzono tzw."motywację płacową" czyli zróżnicowanie zarobków oraz pojęcie "stachanowca" czyli przodownika pracy, co było zaprzeczeniem solidarności robotniczej. Trzeci plan 5-letni w latach 1937-41 był ukoronowaniem wysiłków państwa radzieckiego w staraniach dorównania rozwojem gospodarczym państwom kapitalistycznym. Produkcja przemysłowa była 2,2 razy większa niż w roku 1932, a ZSRR w dziedzinie produkcji energii elektrycznej przesunął się z 15 na 3 miejsce w świecie.

ZSRR nie odczuł kryzysu gospodarczego lat 1929-33, a nawet zanotował wzrost gospodarczy i rozwój ekonomiczny, lecz tylko pozorny, gdyż startowano z bardzo niskiego poziomu. 5-latki realizowano przy pomocy obcych kapitałów i zagranicznych inżynierów oraz specjalistów, gdyż Rosja swoich nie posiadała. Spektakularne osiągnięcia nie byłyby możliwe również bez niewolniczej pracy milionów obywateli skazanych na przymusowe roboty.

Podobne prace

Do góry