Ocena brak

Budowa ściany wyrostka robaczkowego

Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012

Budowa ściany wyrostka robaczkowego jest podobna do budowy ściany innych części jelita. Błona surowicza obejmuje go z zewnątrz. Błona mięśniowa jest stosunkowo gruba; warstwa podłużna błony mięśniowej jest równomiernie rozłożona i rzadko tylko (w 5%, Grzybowski) można stwierdzić taśmy. Wyrostek robaczkowy zawiera składniki kału, utracił jednak swe funkcje trawienne. W błonie śluzowej, podobnej do błony jelita grubego, leżą pod nabłonkiem liczne i duże grudki chłonne. Grudki te układają się wokół światła wyrostka i sięgają w obręb tkanki podśluzowej, przebijając blaszkę mięśniową błony śluzowej. W wąskim świetle wyrostka znajdują się poszczególne limfocyty i leukocyty. W stanach zapalnych błony śluzowej również i grudki chłonne ulegają zmianom. Ropne zapalenia ściany prowadzić mogą do jej przędz i urawie-nia (perforatio) z następowym zapaleniem otrzewnej.

Wyrostek robaczkowy pod względem swych wymiarów i czynności jako odcinek jelita jest narządem szczątkowym; pod względem budowy ściany jednak jest on narządem progresywnym, przekształcającym się w narząd limfatyczny. Ponieważ ma on pewne podobieństwo do migdałków, został nazwany migdałkiem jelitowym (tonsilla inUstincdis). Nazwa ta jednak nie przesądza jego istotnej czynności; choć budowa drobnowidowa i patologia wskazują na jego znaczenie, niemniej istotna natura jego czynności nie jest wyjaśniona.

Podobne prace

Do góry