Ocena brak

Budowa ściany oskrzeli

Autor /bianka Dodano /11.01.2012

Budowa ściany oskrzeli zmienia się w zależności od ich wielkości. Odróżniamy typ budowy wielkich, średnich i małych oskrzeli, które wreszcie przechodzą w drobne oskrzeliki (bronchioli); typy te zresztą przechodzą jeden w drugi bez ostrej granicy.

Do wielkich oskrzeli pod względem budowy zaliczamy prawe i lewe oskrzele główne wraz z oskrzelem płatowym dolnym, do średnich — oskrzele płatowe górne i środkowe, jak również oskrzela segmentowe i podsegmentowe; pozostałe odgałęzienia odpowiadają typowi budowy oskrzeli małych.

Pod względem budowy ściana oskrzeli wielkich, jak zaznaczyliśmy poprzednio , nic różni się ocl budowy ściany tchawicy. Składa się ona z wewnętrznej błony śluzowej wraz z tkanką podśluzową i zewnętrznej błony włóknistej zawierającej podkowiaste chrząstki, końce których złączone są warstwą mięśniówki gładkiej.

Błona mięśniowa, która w tchawicy i oskrzelach wielkich występuje wyłącznie w ścianie błoniastej, w oskrzelach średnich i małych tworzy okrężną warstwę położoną do wewnątrz od chrząstek.

W ścianie oskrzeli obu tych typów zamiast dwóch warstw odróżniamy więc trzy warstwy: z zewnątrz błonę włóknistą z chrząstkami, pośrodku błonę mięśniową i do wewnątrz błonę śluzową. Błonę mięśniową oddziela od błony włóknistej luźna warstwa tkanki łącznej; odpowiadałaby więc ona tkance podśluzowej, zaś błona mięśniowa — blaszce mięśniowej błony śluzowej (lamina rnuscularis mucosae). Mięśniówka układa się z początku v\ pierścieniowatc pasma okrężne; następnie jednak w oskrzelach małych i oskrzelikaeh tworzy sieć pasm śrubowatych przebiegających przeważnie skośnie do osi cewki. Cale drzewo oskrzelowe począwszy od oskrzeli średnich zawiera więc zamkniętą cewę mięśniową. Również w przegrodach łącznotkankowych, jak i podopłucnowo, występują pasma mięśniówki gładkiej: cały ten układ tworzy gładki mięsień płucny. W oskrzelach mięśniówka reguluje ich światło, podobnie jak w tętnicach. Nie ona jedna jednak odgrywa tu rolę; przypuszczalnie duże znaczenie ma różnica ciśnienia wewnątrz- i zewnątrzoskrzelowego, jak i błona włóknista. Podczas wdechu oskrzela u sposób paradoksalny wydłużają się i równocześnie rozszerzają; nie wiemy jednak dokładnie jak mechanizm ten funkcjonuje.

Czynność oskrzeli jest wieloraka. Jako drogi oddechowe służą one do zach wania możliwie bezwirowego prądu powietrza; regulują opór powietrza przez zmi światła, zwilżają oraz ogrzewają powietrze i wreszcie są ochroną przeciw dostając się ciałom obcym. Tych różnych czynności w zasadzie nic należy przydzielać posz< gólnym warstwom ściany oskrzeli, częstej bowiem dwie warstwy służą wspólnie tej samej funkcji; tak np. błona śluzowa i błona włóknista powodują podłużne napięcie oskrze*' błona mięśniowa i błona włóknista regulują wspólnie światło oskrzeli.

Podobne prace

Do góry