Ocena brak

BUDOWA ŚCIANY MOCZOWODU

Autor /dianka Dodano /12.01.2012

Podobnie do ściany miedniczki i kielichów nerkowych, również ściana moczowodu składa się z błony śluzowej, błony mięśniowej i błony zewnętrznej.

Błona śluzowa tworzy podłużne fałdy, które zanikają przy rozciąganiu się cewy; w przekroju poprzecznym fałdy te ograniczają gwiazdowate światło stwarzając obraz podobny do obrazu przekroju poprzecznego przełyku.

Od strony światła błona śluzowa wysłana jest nabłonkiem przejściowym, który podczas rozciągania się narządu jest dwuwarstwowym, podczas zwężania kilkuwarstwowym. Od zwykłego nabłonka wielowarstwowego płaskiego daje się bez trudu odróżnić, ponieważ warstwa powierzchowna nie jest płaska, lecz utworzona, z dużych komórek, przeważnie dwujądrzastych zwanych baldaszkowymi. Głębiej leży zmienna liczba warstw komórek wielościennych zdolnych do przesuwania się jednych w stosunku do drugich. Warstwę najgłębszą tworzą komórki wałeczkowa te. Brak jest błony podstawowej, tak że odgraniczenie nabłonka od tkanki łącznej nie jest tak wyraźne, jak w innych nabłonkach. W błonie śluzowej nie występuje również blaszka mięśniowa.

Podobne prace

Do góry