Ocena brak

Budowa planu promocji

Autor /wojciech Dodano /31.03.2011

Ogólny plan promocji powinien określać:

  • docelową grupę odbiorców

  • cel promocji

  • budżet

  • elementy mieszanki promocyjnej.

Audytorium komunikatu promocyjnego stanowią nie tylko aktualni oraz potencjalni nabywcy produktu firmy, ale i osoby mające wpływ na zakup. Jego identyfikacja determinuje następnie konstrukcję przekazu, jego treść, strukturę, formatoraz sposób nadania.

Cele promocyjne można podzielić na dwie kategorie: stymulujące popyt orazkreujące wizerunek firmy. Ostatecznie jednak dążeniem każdej promocji jest aktywizacja procesu sprzedaży. Optymalna sytuacja to ta, w której konsument dokonuje zakupu pod wpływem bodźca komunikacyjnego. Jest on poprzedzony etapami składającymi się na model hierarchii reakcji. Zadaniem przedsiębiorstwa jestprzejście od stadium poznawczego do stadium działania

Istnieje kilka alternatywnych sposobów określenia nakładów na promocję. Wybórjednego z nich jest zdeterminowany możliwościami i ograniczeniami indywidualnej firmy. W Stanach Zjednoczonych budżet promocyjny waha się od1-5% wielkości sprzedaży w branży dóbr przemysłowych, aż do 20-30% w branżydóbr konsumpcyjnych.

Przedsiębiorstwo dysponuje pięcioma instrumentami aktywizacji procesu sprzedaży. Sposób ich wykorzystania różni się nie tylko w poszczególnych branżach, ale wewnątrz nich. Przykładowo koncern kosmetyczny Margaret Astor koncentrujesię na reklamie w środkach masowego przekazu, a w strategii firmy Oriflame dominuje sprzedaż osobista. Nie istnieje jeden najbardziej skuteczny środek promocji.Mają one charakter komplementarny, a największe efekty przynosi zastosowanieich kombinacji.

Podobne prace

Do góry