Ocena brak

BUDOWA PIONOWA ATMOSFERY I SKŁAD POWIETRZA

Autor /Szczepan Dodano /23.09.2011

1. Budowa atmosfery jest warstwowa

- Troposfera - znajduje się najbliżej powierzchni Ziemi. W troposferze zawarta jest prawie cała para wodna. Zachodzą w niej procesy kształtujące pogodę i klimat.

- Stratosfera - sięga do wysokości około 50 km. Zachodzą w niej bardzo silne poziome ruchy powietrza. Znajduje się w niej ozonosfera. Ozonosfera jest warstwą ochronną niezwykle ważną dla życia na Ziemi. Pochłania ona szkodliwe promieniowanie.

- Mezosfera - sięga do wysokości ok. 80 km. Następuje w niej ponowny szybki spadek temperatury wraz z wysokością.

- Termosfera - górna granica tej warstwy wynosi 300-800 km, Następuje gwałtowny wzrost temperatury do 1500OC. Występują tu zjawiska zorzy polarnej.

- Egzosfera - przybliżona jej granica znajduje się na wysokości ok. 2 tys. km. Atmosfera stanowi parasol ochronny dla życia na Ziemi.

2. Skład powietrza: azot, tlen, argon, neon, hel, krypton, ksenon, wodór, metan, tlenek azotu.

Podobne prace

Do góry