Ocena brak

Budowa państwa komunistycznego w Rosji Ludowej - Sytuacja Rosji po wojnie domowej

Autor /Roman515 Dodano /14.10.2011

Wojna, która w sumie trwała w Rosji blisko 8 lat, zniszczyła gospodarkę bardziej niż w jakimkolwiek innym państwie europejskim. Kraj został odcięty od międzynarodowej wymiany handlowej wskutek blokady zastosowanej przez państwa zachodnie, a wojna domowa spowodowała niemal całkowite załamanie produkcji przemysłowej i transportu. Skutkiem bankructwa ekonomicznego był niewyobrażalny wręcz brak żywności, surowców i gotowych towarów.

W całym kraju - za-równo w miastach, jak i na wsi - zapanował głód, choroby i beznadziejny brak możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.W życiu społecznym pogłębiał się chaos, rosła samowola, rozwijała się przestępczość. Władze bolszewickie usiłowały zapanować nad sytuacją, twardo realizując zasady polityki komunizmu wojennego - obowiązek pracy, dostawy obowiązkowe i przymusowe rekwizycje wszelkiej własności prywatnej. Nie mogło to jednak zastąpić normalnie funkcjonującej gospodarki.

W latach 1921-1922 w Rosji, a zwłaszcza na Powołżu, zapanował katastrofalny głód. Wielu rosyjskich intelektualistów, na czele z pisarzem Maksymem Gorkim, wystosowało do państw zachodnich apel o pomoc.W odpowiedzi świat zorganizował wielką akcję humanitarną, w której wyróżniali się zwłaszcza norweski badacz polarny Fridtjof Nansen oraz późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych Herbert Hoover. Z pomocą, dzięki której uratowano od śmierci głodowej miliony osób, przyszły takie instytucje, jak Czerwony Krzyż i Liga Narodów, liczne osoby prywatne, rząd Stanów Zjednoczonych.

Podobne prace

Do góry