Ocena brak

BUDOWA MIĘŚNIA SERCOWEGO I JEGO PRACA

Autor /ashley Dodano /18.01.2012

Włókna mięśniowe serca zajmują do pewnego stopnia pośrednie miejsce między rnięśniówką gładką a poprzecznie prążkowaną. Skurcz mięśnia sercowego jest energiczny i szybki (tak jak mięś-niówki szkieletowej), odbywa się jednak niezależnie od naszej woli. a sarn mięsień nie ulega zmęczeniu (tak jak mięśniówka gładka, np. jelita). Włókno mięśniowe serca jest poprzecznie prążkowane jak mięśniówki szkieletu, ale różni się od niej tym, że w sercu włókna łączą się z sobą bocznymi odgałęzieniami, tworząc syncytialną sieć mięśniową. Jądra leżą wewnątrz włókna (jak w mięśniówce gładkiej), a nie na obwodzie; sarkoplazma jest obfita. Wreszcie odrębnością włókien mięśnia sercowego są tzw. wstaw ki, poprzeczne prążki często schodkowato dzielące włókno. Codo ich znaczenia Istnieje wiele przypuszczeń, nic pewnego jednak nie wiemy.

Ścięgna zbudowane z włókien klejodąjnych lub sprężystych, lub i z jednych, i z drugich, reprezentowane są ubogo. Występują one zwłaszcza w połączeniu mięśniówki serca z jego szkieletem.

Praca wykonywana przez mięsień sercowy jest bardzo duża, zwłaszcza komory lewej, która wtłacza krew do wielkiego krążenia. Przeciętnie przy 72 skurczach na minutę serce wykonuje przeszło 100 000 skurczów na dobę i w tym czasie praca wynosi około 18 000 kgm. Jest to praca, jak przykładowo podaje jeden z autorów (Elze), która codziennie zdolna jest podnieść wypełniony wagon kolejowy na wysokość 90 cm. Powyższe liczby odnoszą się do pracy serca w czasie spokoju organizmu. Podczas usilnej pracy może ona wzrosnąć 5—6-krotnie. W spokojnej pracy obie komory wypychają około 5 l krwi na minutę, w fizycznym wysiłku 24 do 30 1.

Jeżeli mięsień sercowy stale pracuje nadmiernie, wówczas nastąpić może jego przerost, jak każdego innego mięśnia: przyczyną jest często wada zastawkowa. Również nienormalnie wielki wysiłek fizyczny może spowodować hypertrofię mięśnia sercowego. Przerost względnie wielkość serca zależna jest jednak nie tylko od pracy mięśniowej, lecz również od przemiany materii. Wraz z powiększeniem się jakiejś części serca często powiększa się równocześnie jego jama, w ogólnym pow iększeniu serce przyjmuje kształt bardziej kulisty. Jeżeli powiększona jest komora prawa, to bierze ona wówczas udział w wytworzeniu się koniuszka serca, który zwykle przypada tylko komorze lewej.

Podobne prace

Do góry