Ocena brak

Budowa komórki i funkcje jej składników - Podział komórki

Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011

Mitoza

Profaza:

- z siateczki chromatynowej wyodrębniają się chromosomy

- w późnym stadium profazy można wyróżnić w każdym chromosomie dwie chromatydy

- pod koniec profazy znika błona jądrowa i jąderko, wykształca się wrzeciono kariokinetyczne

- część włókien wrzeciona łączy się z chromosomami

Metafaza:

- chromosomy układają się w płaszczyźnie równikowej wrzeciona podziałowego

Anafaza:

- w wyniku funkcjonowania wrzeciona kariokinetycznego, chromatydy odciągane są do przeciwległych biegunów komórki

Telofaza:

- chromosomy ulegają procesowi despiralizacji i tworzą siateczkę chromatynową

- odtwarzane są jąderko i błona jądrowa

W wyniku podziału powstają dwie komórki, o takiej samej ilości jak i jakości DNA jak w komórce macierzystej.

Mejoza

Profaza pierwszego podziału:

- trwa dłużej niż w mitozie

- chromosomy homologiczne układają się w pary - biwalenty

- zanika jąderko i błona jądrowa, zaczyna się tworzyć wrzeciono kariokinetyczne

- zachodzi wymiana odcinków chromatyd między chromosomami homologicznymi - jest to tzw. proces crossing over

Metafaza pierwszego podziału:

- biwalenty ustawiają się w płaszczyźnie równikowej wrzeciona podziałowego

Anafaza pierwszego podziału

- każdy z pary chromosomów homologicznych przemieszcza się do przeciwległego bieguna (redukcja liczby chromosomów)

Telofaza pierwszego podziału

- powstają dwa jądra potomne o zredukowanej o połowę liczbie chromosomów

Bezpośrednio po pierwszym następuje drugi podział mejotyczny. W obu komórkach ma charakter podziału mitotycznego.

Ostatecznie powstają z jednej komórki macierzystej cztery komórki potomne o zredukowanej o połowę liczbie chromosomów.

Podobne prace

Do góry