Ocena brak

Budowa kodeksu Cywilnego

Autor /Oswaldooo Dodano /01.12.2011

Uchwalony 24. Iv. 1964 r. Kodeks odpowiada systematyce pandektowej prawa cywilnego składa się z 4 ksiąg:

Część ogólna

Do części ogólnej odnoszą się przepisy wstępne status prawny osób fizycznych i prawnych, zdolność prawa i zdolność do czynności prawnych, całkowite i częściowe ubezwłasnowolnienie, uznanie ich za zmarłych a także przepisy dotyczące osób prawnych. Do części ogólnej odnoszą się też czynności prawne (pojęcie rodzaje, forma, podstawy dla unieważnienia), oraz instytucje przedstawicielstwa i terminy dotyczące przedawnienia roszczeń

Własność i inne prawa rzeczowe

Poświęcona instytucji prawa własności. Pojęcie, treść podstawy nabycia i utraty własności, przeniesienie własności, pojęcie i rodzaje współwłasności (łącznej i ułamkowej), ochrona prawa własności. Ograniczone prawa rzeczoweużytkowanie, służebność, zasiedzenie, zastaw, hipoteka i inne

Prawo zobowiązań

Przepisy ogólne dotyczące zobowiązań, przepisy szczegółowe regulujące odrębne rodzaje zobowiązań, umowa, komisu, przewozu

Prawo spadkowe

Przepisy ogólne, rodzaje spadkobrania, formy testamentu procedura przyjęcia spadku, kolejność spadkobierców, skutki prawne przyjęcia lub odrzucenia spadku

Podobne prace

Do góry