Ocena brak

Budowa i skład chemiczny atmosfery

Autor /Gustaw Dodano /22.09.2011

  1. skład chemiczny atmosfery

Stałymi składnikami powietrza atmosferycznego, tzn. zachowującymi stały udział w jego całkowitej objętości, są:

azot – 78%

tlen – 21%

argon – 0,9%

gazy szlachetne – neon, hel, wodór, krypton, ksenon – wyst. Śladowo

Zmiennymi składnikami, tj. takimi których zawartość zmienia się zarówno w czasie jak i przestrzeni, są:

Para wodna, dwutlenek węgla, tlenek węgla, dwutlenek azotu, ozon

    2. budowa atmosfery

Na podstawie charakteru zmian temperatury w kierunku pionowym wyróżniono

warstwy atmosfery ( sfery ) podzielone strefami przejściowymi, zwanymi pauzami

Najbliżej powierzchni ziemi jest troposfera, która sięga do 7 km. nad biegunami i ok. 16 km. nad równikiem .W niej zachodzą procesy kształtujące pogodę i klimat. Warstwa ta posiada największą gęstość. W toposferze zawarta jest prawie cała para wodna znajdująca się w atmosferze.

Pomiędzy troposferą a wyżej leżącą stratosferą znajduje się warstwa przejściowa zwana tropopauzą.

Stratosfera sięga do 50 km. temperatura w dolnych partiach utrzymuje się na poziomie –50C, a następnie wzrasta do ok. 0C. Pod wpływem promieniowania słonecznego następuje przemiana tlenu w ozon, co wywołuje wyzwalanie się ciepła. Ta część atmosfery nosi nazwę ozonosfery.

Stratopauza ma stałą temperaturę ok. 0C i oddziela od stratosfery leżącą wyżej mezosferę.

W mezosferze sięgającej do ok. 80 km. dochodzi do stałego spadku temperatury do – 90.

Strefą oddzielającą mezosferę od położonej nad nią termosfery jest mezopauza.

W termosferze temperatura rośnie wraz z wysokością osiągając na wysokości ok. 400km. 1500C, co wiąże się z pochłanianiem promieniowania słonecznego przez cząsteczkowy tlen i azot. Powietrze w tej sferze jest silnie zjonizowane – stad nazywa się ją także jonosferą. Występuje tu również zjawisko zorzy polarnej, czyli świecenie zjonizowanych atomów tlenu i azotu.

Ostatnią wydzielona obecnie strefą jest egzosfera. Często nazywa się ją warstwa rozproszenia gazów , gdyż jest to szczególną własnością. Sięga ona do wysokości 2000km.

Podobne prace

Do góry