Ocena brak

Budowa i funkcjonowanie układu krwionośnego człowieka

Autor /kulfon12345 Dodano /05.10.2011

Do komórek dostarczana jest bardzo duża ilość O2, powoduje to bardzo "napięty" proces spalania i w efekcie wydzielanie dużej ilości ciepła. Jest to pierwszy z dwóch podstawowych warunków umożliwiających zachowanie stałocieplności. Drugim jest całkowite oddzielenie krwi zawierającej CO2 i O2 (czterodzielność serca).

Pojemność wyrzutowa serca to 40 ml/ komorę (1 skurcz to 80 ml).

1 skurcz = 0,8 s - 1 min = ok. 72 skurcze - 72skurcze x 80 ml = 5600 ml (na minutę, czyli mniej więcej cała krew znajdująca się w organizmie ludzkim).

Ciśnienie w KL jest ok. 5 razy większe w stosunku do ciśnienia w KP. Dlatego też różna jest ich budowa:

- KP: grubość ściany ok. 5-7 mm (występuje tam małe ciśnienie)

- KL: grubość ściany ok. 12-15 mm (występuje tam duże ciśnienie)

Serce nie korzysta z krwi przepływającej przez nie (przepływa za szybko). Dlatego mięsień sercowy "pokryty" jest układem wieńcowym (czyli siecią naczyń krwionośnych), który ma za zadanie:

- dożywić, oczyścić i dotlenić mięsień sercowy

!!! zawał serca- zator, zablokowanie naczyń wieńcowych (np.: przez płytki cholesterolu)

Typy naczyń w układzie krwionośnym:

- żyły są zbudowane w ten sam sposób, 3 części: nabłonkowa,

- tętnice mięśniowa i łącznotkankowa

- naczynia włosowate

tętnice:

- gruba warstwa mięśni (muszą wytrzymać duże ciśnienie)

- zmieniają swoją średnicę (w zależności od ciśnienia, małe ciśnienie- mała średnica i odwrotnie)

- średnia średnica tętnic jest mniejsza niż średnia średnica żył

- w tętnicach krew zawsze płynie z większym ciśnieniem niż w żyłach

- tętnice wyprowadzają krew z O2, z komór (oprócz tętnicy płucnej)

żyły:

- występują w nich zastawki zapobiegające cofaniu się krwi

- wprowadzają odtlenowaną krew do przedsionków (oprócz żył płucnych)

naczynia włosowate:

- zbudowane z jednej warstwy nabłonka (umożliwia to doskonałą filtrację)

- typu naczyń włosowatych:

1) układ typowy; tętnica-naczynia włosowate-żyła (wymiana gazowa)

2) układ wrotny; naczynia włosowate jelit-żyła wrotna-naczynia włosowate wątroby (zabieranie elementów strawionych do wątroby, a tam przekształcanie ich w związki potrzebne w organizmie)

3) układ dziwny; tętnica doprowadzająca, szeroka-naczynia włosowate typu dziwnego-tętnica odprowadzająca, wąska (filtracja, oczyszczanie krwi w mózgu i nerkach)

SERCE

- serce znajduje się w osierdziu (jest to wór nabłonkowo-łączno-tkankowy okrywający całe serce)

- praca serca jest samodzielna (nie zależy od innych organów); jedynie układ nerwowy wpływa na przyśpieszenie lub spowolnienie skurczy

- rozrusznik, odpowiada za generowanie skurczy (jest to część mięśniowa serca i jest czymś w rodzaju rozregulowanej pompy sodowa-potasowej)

- skurcz trwa 0,8 s, i składa się z: 0,1 s- skurcz przedsionków

0,3 s- skurcz komór

0,4 s- odpoczynek (!!! jest to bardzo ważny etap)

- w czasie jednego cyklu występują 2 uderzenia: uderzenie skurczowe

uderzenie rozkurczowe

- ciśnienie krwi:

Wyraża się je poprzez 2 liczby; pierwsza z nich oznacza ciśnienie przy skurczu, druga przy rozkurczu. Ważne jest by różnica między tymi liczbami była w granicy 50-60.

Podobne prace

Do góry