Ocena brak

Budowa drobnowidowa przełyku

Autor /laetitia Dodano /06.01.2012

Charakter mięśniówki pod względem histologicznym jest różny; w górnej ćwierci przełyku jest to wyłącznie mięśniówka poprzecznie prążkowana szkieletowa, tak samo jak w gardle, w drugiej ćwiartce (powyżej rozdwojenia tchawicy) mięśniówka poprzecznie prążkowana stopniowo zostaje zastąpiona mięśniówką gładką, w dolnej połowie występuje już tylko mięśniówka gładka. Wskutek tego w części górnej przełyku skurcze odbywają się szybko, w dolnej powoli.

Zastępowanie mięśniówki poprzecznej mięśniówką gładką osobniczo może się odbywać na nieco różnych wysokościach, przy czym mięśniówka okrężna przechodzi zawsze wcześniej w gładką niż mięśniówka podłużna. W strefie mieszanej pęczki jednej i drugiej przeplatają się z sobą. Na wysokości środkowego zwężenia przełyku (rozdwojenia tchawicy) przebudowa mięśniówki już się dokonała, stąd ku dołowi występuje tylko mięśniówka gładka.

U wielu ssaków (świnki morskiej, królika, owcy, bydła) cały przełyk ma mięśniówkę poprzecznie prążkowaną; u kota część dolna zawiera mięśniówkę gładką.

Wspomnieliśmy poprzednio, że z chwilą gdy kęs mija cieśń gardła proces łykania odbywa się niezależnie od naszej woli. We włóknach poprzecznie prążkowanych gardła i przełyku mielibyśmy więc składniki, które funkcjonują automatycznie, tak samo jak następne gładkie komórki mięśniowe, podczas gdy, jak wiemy, mięśnie prążkowane na ogół podlegają naszej woli.

Do większości narządów sąsiednich odgałęziają się pęczki mięśniówki gładkiej poprzeplatane włóknami sprężystymi; kierują się one do opłucnej (m. pleurooesophageus), tchawicy, do lewego oskrzela (m. brondwoesophageus), do aorty, osierdzia i do przepony (m. phrenicooesophageus). Dzięki tym delikatnym pasmom mięśniowym przełyk może zmieniać swe ustawienie wobec narządów sąsiednich, zachowując przy tym swe zasadnicze położenie.

Pasma mięśniówki okrężnej nie przebiegają ściśle okrężnie, lecz śrubowato obejmują cewę przełyku. Najsłabsze miejsce mięśniówki znajduje się w ścianie tylnej, tuż poniżej gardła; tutaj też najczęściej powstają rozszerzenia, uchyłki przełyku (dwerliculaoesophagi).

Podobne prace

Do góry