Ocena brak

Budowa drobnowidowa migdałków

Autor /laetitia Dodano /06.01.2012

Wspólną cechą wszystkich migdałków jest nagromadzenie się pod nabłonkiem pokrywającym te narządy tkanki limfatycznej (adenoidalnej). Migdał ki językowy i podniebienne pokrywa nabłonek wielowarstwowy płaski. Wnika 011 również do zatok migdałka: krótkich w mieszkach językowych i długich oraz rozgałęzionych w migdałkach podniebiennych. Każdą zatokę otacza płaszcz tkanki limfatycznej złożonej z grudek limfatycznych.

Wewnątrz tych grudek pojawiają się w jakiś czas po urodzeniu dziecka tzw. ośrodki rozmnażania, które na przekroju przez grudkę wyglądają jak jaśniejsze okrągłe pola. W ośrodkach tych spostrzegamy często żywy rozplem limfocytów (patrz niżej). Ośrodki rozmnażania są tworami zmiennymi: pojawiają się i znikają okresowo.

Powstające w tkance limfatycznej limfocyty przewędrowTiją częściowo do oplatających grudki naczyń limfatycznych, częściowo zaś do wielowarstwowego nabłonka [wyścielającego głębsze części zatok i stąd do ich światła. W świetle zatoki komórki te bbumierają i przekształcają się w tzw. ciałka ślinowe. Przenikanie dużej liczby limfo-jcytów do wielowarstwowego płaskiego nabłonka zatoki powoduje zniekształcenie [komórek nabłonkowych oraz zatarcie granicy między nabłonkiem i tkanką limfatyczną. [Ta zmieniona tkanka nabłonkowa otrzymała nazwę tkanki limfatyczno-nabłon-[kowej (limfoepitelialnej).

Pod wpływem procesów zapalnych toczących się w migdałkach (angina) do zatok Iprzedostaje się znacznie zwiększona liczba limfocytów, ponadto dużo leukocytów i ko-pnórek złuszczonego nabłonka zatoki. Z gromadzących się tam mas komórkowych ki bakterii formują się wtedy czopy ropne.

Płaszcze limfatyczne sąsiadujących z sobą zatok są od siebie oddzielone tkanką łączną luźną. W tkance tej prócz naczyń i nerwów występują drobne gruczoły śluzowe.

Migdałki gardłowy i trąbkowy nie mają zatok. Powierzchnia pierwszego k nich jest silnie pofałdowana, drugiego z reguły gładka, oba są pokryte nabłonkiem wielorzędowym migawkowym, charakterystycznym dla dróg oddechowych. Miejscami  powierzchni migdałka gardłowego występują wysepki nabłonka wielowarstwowego błaskiego.

Podobne prace

Do góry