Ocena brak

BUDOWA DROBNOWIDOWA BŁONY ŚLUZOWEJ ŻOŁĄDKA

Autor /amanda1 Dodano /10.01.2012

Już w 2 miesiącu życia zarodkowego żołądek różni się od sąsiednich odcinków cewy pokarmowej nie tylko swym kształtem, lecz i sposobem różnicowania się błony śluzowej. W końcu tego miesiąca, wśród wysokiego wałeczkowatego nabłonka ento-dermy wyścielającej żołądek, występują grupy niskich komórek; tworzą one dno płytkich zagłębień — zawiązków dołeczków żołądkowych. W 3 miesiącu te niskie komórki wrastają krótkimi pasmami w mezenchymę jako zawiązki gruczołów błony śluzowej, wysokie zaś komórki wałeczkowate zaczynają produkować śluz. W 4 miesiącu w zawiązkach gruczołów pojawia się światło i różnicują się pierwsze komórki okładzinowe (p. dalej). Dopiero pod koniec życia płodowego wśród niezróżnicowanych komórek gruczołów pojawiają się komórki główne; u noworodka są one jeszcze stosunkowo nieliczne.

Drobnowidowa budowa błony śluzowej żołądka osobnika dorosłego przedstawia się odmiennie w okolicach wpustu, dna i odźwiernika; różni się ona głównie budową swych gruczołów. Na całej powierzchni żołądka błona śluzowa jest oddzielona od tkanki podśluzowej podwójną, miejscami potrójną blaszką mięśniową (lamina rnuscularis mucosae). W warstwie wewnętrznej tej mięśniówki włókna mięśniowe biegną okrężnie,  w środkowej podłużnie i w niestałej zewnętrznej warstwie znów okrężnie. Tkanka łączna blaszki właściwej błony śluzowej jest skąpa, budową zbliżona do siateczko-watej; znajdują %ic w niej niezbyt liczne grudki chłonne samotne, a także przebiegają przez nią naczynia krwionośne i chłonne oraz nerwy. Poza tym wypełniają ją gęsto rozmieszczone gruczoły.

Błonę śluzową od strony światła żołądka pokry wa wysoki jednowarstwowy nabłonek wałeczkowaty wyścielający również dołeczki żołądkowe. Komórki jego wydzielają śluz żołądkowy różniący się od śluzu produkowanego przez ślinianki (nie ścina się pod wpływem kwasu octowego). Gęsto rozmieszczone dołeczki żołądkowe wpu-klają się w błonę śluzową w okolicy dna żołądka mniej więcej do 1/3 jej grubości, w okolicy odźwiernikowej do 2/3 grubości, powiększają więc znacznie jej powierzchnię wy-dzielniczą. Do nich uchodzą gruczoły.

W błonie śluzowej żołądka odróżniamy trzy rodzaje gruczołów: gruczoły wpustowe. gruczoły dna i gruczoły odźwierni ko we. Rozprzestrzenienie ich w błonie śluzowej jednak nic ogranicza się ściśle do pól, na które wskazuje nazwa. Pola zajęte przez trzy rodzaje gruczołów nie są ścisłe ograniczone; na granicach znajdują się zawsze pola przejściowe, w których widać gruczoły odmiennych typów leżące obok siebie.

Podobne prace

Do góry