Ocena brak

Budowa chemiczna zęba

Autor /judy Dodano /06.01.2012

Badania chemiczne wykazują stosunkowo podobną budowę zębiny i cementu, podczas gdy szkliwo jest nieco odmienne. Budowa cementu co do składników nieorganicznych i organicznych odpowiada całkowicie budowie kości. Zębina po odwapnieniu daje substancję podobną do chrząstki, która w zupełności zachowuje kształt zębiny nieodwapnionej. Szkliwo jest bardzo ubogie w wodę i w substancje organiczne. Zawartość soli wapniowych zębiny jest większa w koronie niż w korzeniu; najstarsze warstwy zębiny są więc bogatsze w wapń od warstw młodszych. Szkliwo najtwardsza część składowa zęba, zawiera 96,5% soli nieorganicznych (w tyn fosforanu wapnia 88% oraz 3,5% składników organicznych i wody), zębina — 76%, a cement — 68% (wg Bibra).

Podobne prace

Do góry