Ocena brak

Brzegi nosa zewnętrznego

Autor /abibigail Dodano /11.01.2012

Brzegi boczne tworzą z powierzchnią twarzy podłużny rowek, który w dalszej części, jako bruzda nosowo-skrzydłowa (sulcus naso-a/aris) łączy się z rowkiem skrzydłowym, a dalej ku dołowi przedłuża się w bruzdę nosowo-wargową.

Brzeg przedni utworzony przez połączenie się obu powierzchni bocznych jest stosunkowo szeroki i nosi nazwę grzbietu nosa (dorsum nasi). Koniec górny grzbietu łączący się z czołem rozpoczyna się tzw. nasadą nosa (radix nasi) oddzieloną zwykle od gładzizny (glabella) słabiej lub silniej zaznaczonym wgłębieniem. Dolny koniec grzbietu w przejściu w podstawę nosi nazwę końca lub wierzchołka nosa (apex nasi). Grzbiet nosa jest bardzo zmienny pod względem długości, szerokości i kierunku swego przebiegu. Szczególnie przebieg wykazuje wielkie różnice; możemy je ująć w trzy zasadnicze typy: grzbiet nosa może być prosty, wklęsły lub wypukł.

Podobne prace

Do góry