Ocena brak

Brzegi kości czołowej

Autor /gabriela Dodano /03.01.2012

Najdłuższy, tylny, zazębiony brzeg łuski, brzeg ciemieniowy (margo pa-rietalis), łączy się z prawej i z lewej strony z brzegiem czołowym kości ciemieniowej. tworząc szew wieńcowy (sutura coronalis) Krótki brzeg boczny powierzchni skroniowej łuski łączy się obustronnie z brzegiem czołowym skrzydła większego kości klinowej w szwie k 1 inowo-czołowym (sutura sphenofrontalis) Ograniczenie dolne łuski jest utworzone pośrodku przez część nosową kości czołowej, bocznie zaś obustronnie przez brzeg nadoczodołowy: brzeg ten dalej przechodzi w wyrostek jarzmowy. który łączy się szwe n czołowo-jarzmowy m (sutura frontozygomalica) z wyrostkiem czołowym kości jarzmowej.

Podobne prace

Do góry