Ocena brak

BRYL JANKA

Autor /maciana Dodano /13.02.2012

BRYL JANKA, ur. 4 VIII 1917 w Odessie, pisarz białorus.,
tłumacz i propagator literatury polskiej. Ukończył 7-klasową
szkołę pol. (1931) i pracował na roli. W szeregach armii pol.
(zmobilizowany 1939) brał udział w obronie Gdyni i Oksywia;
wzięty do niewoli niem., jesienią 1941 uciekł i wrócił na
Białoruś, wstąpił do partyzantki radz., redagował podziemne
pisma białoruskie. Rozgłos lit. przyniósł mu ogł. pod red.
i z przedmową K. Krapiwy zbiorek Apawiadanni (1946). Najpełniejsze
dotychczasowe wydanie: Zbor tworau (t. 1-4 1967-
68). Twórczość B. jest ściśle związana z życiem Białorusi
Zachodniej. Nawiązuje do pol. tradycji lit., motywy i wątki pol.
występują w wielu utworach. Na język pol. przełożono opowieść
W Zabłociu świta (1953) oraz zbiory opowiadań Patrzeć
na trawę (1971) i Świat daleki i bliski (1974). B. przełożył na
język białorus. wiele utworów M. Konopnickiej, E. Orzeszkowej,
L. Kruczkowskiego, J. Iwaszkiewicza. W. Żukrowskiego,
A. i Cz. Centkiewiczów, T. Różewicza, E. Brylla, M.J. Kononowicza,
W. Machejka, J. Kawalca. Wraz z U. Kalesnikiem
opracował i wydał dwujęzyczny białorus.-pol. album Miż tych
palou... Pra ziamlu, szto natchniała Mickiewicza - Śród takich
pól... O ziemi, która natchnęła Mickiewicza (1968). Pod jego
red. ukazały się wybory poezji Mickiewicza, Konopnickiej
oraz antologia współcz. noweli poł. (1969), a także antologia
Horad miljonny i my. Paezija czyrwonaj Łodzi (1972), jest
współred. dokumentalnego zbioru relacji o zbrodniach hitlerowskich
na Białorusi Ja ze spalonej wsi (1978). B. jest przewodniczącym
Tow. Przyjaźni Białorusko-Polskiej. Otrzymał
odznakę „Zasłużony dla kultury pol." (1970), „Zasłużony dla
ziemi gdańskiej" (1969) oraz nagrodę zagr. im. W. Pietrzaka
(1972).

A. BARSZCZEWSKI J.B., „Lit. na Świecie" 1971 n r 7 ; F. NIEUWAŻNY
Szczodra proza J.B.,.,,Nowe Książki" 1972 nr 10; F. SIELICKI
J.B. i przyjaźń białorusko-polska, „Kierunki" 1972 nr 50.
Bazyli Białokozowicz

Podobne prace

Do góry