Ocena brak

BROWNSFORD MARIA

Autor /Benignus463463634 Dodano /12.07.2012

ur. 21 III 1855 w Lubowiczkach
(k. Gniezna), zm. 29 X 1924 w Białczu (k. Śmigla), Działaczka
oświatowa, rei. i nar., siostra Kazimierza.

Po ukończeniu zakładu ss. urszulanek w Poznaniu była tamże
nauczycielką języka pol., historii i religii w zakładzie Anny
i Anastazji Danyszówien; nad wychowaniem młodzieży pracowała
też w uczniowskich kółkach różańcowych; gdy władze
prus. zniosły w szkołach 1900-01 naukę języka pol. i religii w języku
pol., nauczała w sposób tajny;

tajne nauczanie kontynuowała
1908-19 jako przewodnicząca sekcji katechizacji przy Tow.
św. Wincentego a Paulo i członkini sekcji pedagog. Towarzystwa
Warta; przez wiele lat kierowała Sodalicja Mariańską
nauczycielek pozn.;

po odzyskaniu niepodległości brała udział
w kształceniu młodej kadry nauczycielskiej; wydała Wykłady
o katechizacji, wypowiedziane w gronie nauczycielek w Poznaniu
(Pz 1914), a dla dzieci żywot św. Teresy od Dzieciątka Jezus
Mala 15-letnia karmelitanka (Pz 1917).

 

Dziennik Poznański 255(1924) 4; Kurier Poznański 368 (1929) 12; Prywatne gimnazjum żeńskie pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusa w Poznaniu 1919-29, Pz 1930, 67; S. Karwowski, Historia Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Pz 1931, III 230; W. Jakóbczyk, PSB II 479.

Podobne prace

Do góry