Ocena brak

BRIDGMAN PERCY WILLIAMS

Autor /Kalistrat Dodano /12.07.2012

ur. 21 IV 1882 w Cambridge
pod Bostonem, zm. 20 VIII 1961 w Randolph (New
Hampshire), Amer, matematyk, fizyk i filozof.

Kształcił się na uniw. Harvard i był tamże 1926-54 prof, matematyki
i filozofii przyrody; 1946 otrzymał nagrodę Nobla w
dziedzinie fizyki za prace dotyczące wysokich ciśnień. B. uważany
jest za twórcę operacjonizmu.

Przedstawił analizę pojęcia
równoczesności A. Einsteina jako przykład analizy operacjonalistycznej,
polegającej na powiązaniu pojęcia fizykalnego
z operacjami prowadzącymi do jego zastosowania w konkretnym
przypadku.

Uważał, że postulaty operacjonizmu powinny
być stosowane do wszystkich pojęć fizykalnych, a także socjol.
i psychol. oraz do określenia pojęcia prawdy. Operacjonizm B.
pokrewny jest pragmatyzmowi orazneopozytywistycznej koncepcji
weryfikacji.

Wydał m.in. The Logic of Modern Physics
( N Y 1927), The Nature of Physical Theory (Pri 1936, Gloucester
1964), Reflection of a Physicist ( N Y 1950), The Nature of Some
of Our Physical Concepts ( N Y 1952), The Way Things Are
(C 1959, N Y 1961).

 

A.C. Benjamin, Operationism, Spi 1955; A. Bausola, L'epistemologia
strumentalistica e l'operazionalismo di Percy Williams B., RiFN 48 (1956) 110-134; Ph. Frank, The Validation of Scientific Theories, Bs 1957; G. Schlesinger, EPh I 368-369.

Podobne prace

Do góry