Ocena brak

BREST - port

Autor /plastus Dodano /22.02.2011

Port francuskiej marynarki wojennej na zachodnim wybrzeżu Bretanii, po zajęciu przez Niemców stał się od połowy 1941 r. stał się ważną bazą morską dla okrętów podwodnych i nawodnych Kriegsmarine. Na po­czątku 1941 r. rozpoczęto prace bu­dowlane przy wznoszeniu schronu z przystaniami dla okrętów podwod­nych. Budowę zakończono w ostat­nich miesiącach roku. Długość schronu wynosiła 192 m, szerokość 333 m, wysokość (od dna morskie­go) 17 m, grubość pierwszej war­stwy stropu 3,8 do 4,3 m, zwiększo­nej później do 6,2 m.

W czerwcu 1941 r. do portu weszły okręty podwodne 1 U-Flotille, nazwanej „Wedding Flotille" (od nazwiska niemieckiego asa podwodniaków z I wojny światowej), przebazowane z Kilonii, a w listopadzie tego roku utworzono w Breście 9 U-Flotille. Schron był trzykrotnie obiektem bombardowań samolotów *RAF: 5 sierpnia 1944 r. 13 bombowców ^Lancaster (z 17 biorących udział w nalocie) zrzuciło 6-tonowe bom­by *Tallboy, uzyskując 5 trafień; 12 sierpnia 1944 r. 8 z 11 bom­bowców trzykrotnie trafiło schron; 13 sierpnia 5 z 28 Lancasterów uzyskało jedno bezpośrednie trafie­nie. Łącznie z 9 bomb, które trafiły bezpośrednio, 4 nie przebiły stropu, pozostawiając kratery o średnicy 9 m o głębokości 3 m, 5 bomb zaś rozerwało strop pozostawiając dziu­ry o średnicy ok. 5 m, ale nie wy­rządzając większych szkód we wnę­trzu (zginęło 4 marynarzy).

Mimo braku spektakularnych efektów wy­buchy spowodowały uszkodzenia systemu kanalizacyjnego, częścio­we zasypanie basenu gruzem beto­nowym oraz pęknięcia betonowej konstrukcji schronu. Schron był również celem nalotów samolotów amerykańskich, które nie wyrządzi­ły żadnych szkód. Bazujące w Bre-ście 3 największe okręty Kriegs-marine: pancerniki *Scharnhorst i *Gneisenau oraz ciężki krążownik *Prinz Eugen wymknęły się z portu 11 lutego 1942 r. i przez kanał La Manche dotarły do portów niemiec­kich, co było upokarzającą porażką Royal Navy i lotnictwa brytyjskie­go, które nie potrafiły uniemożliwić tej operacji (*„Cerberus"). Od 21 sierpnia 1944 r. miasto oblegał amerykański VIII korpus, który po zaciętych walkach zdobył port 18 września.

Podobne prace

Do góry