Ocena brak

Brazylia - Ustrój

Autor /Aron Dodano /23.09.2011

Wielopartyjna republika związkowa z dwuizbowym parlamentem - Kongers Narodowy złożony z Senatu z 81 senatorami (co 4 lata wybiera się 1/3 lub 2/3 składu) oraz Izby Deputowanych (4 letnia kadencja) z 503 miejscami (zależy od liczebności stanów). Głową państwo i władzą wykonawcza należy do prezydenta wybieranego na 4 lata oraz powoływanego przez niego rządu. Stany mają własną kanstytucję, wymiar sprawiedliwości oraz gubernatorów i rady wybierane w wyborach.

Podobne prace

Do góry