Ocena brak

BRAHIŁÓW, Braiłów

Autor /Oleg Dodano /11.07.2012

Parafia w dekanacie Winnica w
diecezji kamienieckiej (Ukraińska SRR).

Prawa miejskie uzyskał B. w końcu XVI w.; od 1609 do pocz.
XIX w. był własnością Potockich; Franciszek S. Potocki ufundował
1740 pod wezw. Świętej Trójcy nowy kościół i klasztor
trynitarzy przy dawnym drewnianym kościele par.; kościół
ukończony 1778, konsekrowany 1799, był jednym z największych
i najpiękniejszych na Podolu;

przy klasztorze istniała szkoła
par.; po kasacie klasztoru 1832 kościół zamieniono 1837 na
cerkiew, a klasztor przekazano mnichom prawosł.; cudami
słynący posąg Pan Jezus Nazareński (sprowadzony z Rzymu
1744) przeniesiono wówczas z kościoła do kaplicy cmentarnej ;

1850-79 wybudowano nowy kościół par. pod dawnym wezwaniem;
opiekę duszpast. w parafii sprawowali w dalszym ciągu
trynitarze; po utworzeniu guberni bracławskiej ze stolicą w Winnicy
w klasztorze trynitarskim funkcjonowała 1795-99 wydziałowa
szkoła Winnicka.

 

SGKP I 348; PEK X 283; Wolyniak [J.M. Giżycki], Wspomnienie o trynitarzach na Wołyniu, Podolu 1 Ukrainie, Kr 1909, 7,60-72, 112; tenże. Zniesione kościoły i klasztory rzymsko-katolickie przez rząd rosyjski w wieku XIX-tym w diecezji łuckiej, żytomierskiej i kamienieckiej, NPS 1 (1928) 312, 398-402.

Do góry