Ocena brak

BRAGANÇA — MIRANDA

Autor /Oleg Dodano /11.07.2012

Diecezja w pn.-wsch. Portugalii
eryg. 10 VII 1770, sufr. Bragi; 1780 przyłączono do Bragançy
diecezję Miranda (eryg. 1545); wybitniejsi bpi: José Alves de
Mariz (1885-1912), organizator seminarium duch. oraz muzeum
przyrodniczo-fizycznego w Bragançy, i Antonio Bento Martins
Mł. (1928-32).

Do zabytków sztuki sakr. należy rom. kościół S.
Vincente z XII w. (przebudowany w XVII w.); barokowe kościoły
z XVI w. : S. Maria, S. Bento i S. Clara. Diecezja zajmuje 6545
km2 i liczy 176 900 mieszk., w tym 176 800 katolików, 315 parafii,
185 księży diec. i 11 zak., 2 domy zak. męskie z 18 zakonnikami,
23 domy zak. żeńskie z 180 siostrami.

 

A. Pimenta, DHGE X 363-367; AnPont 1973.

Do góry