Ocena brak

BRACIA św. JÓZEFA, Bracia św. Józefa III Zakonu Regularnego św. ojca Franciszka

Autor /Oleg Dodano /11.07.2012

Congregatio fratrum patrocini!
S. Joseph III Ordinis regularis sancti patris Francisci, laickie
zgromadzenie franciszkańskie (od 1969 przyjmuje także kandydatów
na kapłanów), oparte na III regule św. Franciszka z Asyżu,
zał. 1928 w Kobryniu (Polesie) w celach charytatywnych,
zwł. w celu wychowywania i kształcenia osieroconych chłopców.

Zgromadzenie zorganizował franciszkański tercjarz Czesław
Antoni Boniakowski (1897-1945); 1928 otworzył on w Kobryniu
zakład wychowawczo-rzemieślniczy pod wezw. św. Józefa
(stąd nazwa zgrom.), gdzie uformowała się wspólnota tercjarzy;
1934 powstał drugi zakład w Brześciu Litewskim. Bp piński
K. Bukraba erygował 1938 grupę tercjarzy jako zgromadzenie
zak. na prawie diec. i zatwierdził konstytucje ułożone przez
C. Fermonta OFMCap;

1939 po odbyciu nowicjatu bracia złożyli
pierwsze śluby. Zgromadzenie posiadało 2 domy, w których
12 zakonników opiekowało się 74 chłopcami (45 w Kobryniu
i 29 w Brześciu Litew.), dając im wykształcenie zawodowe;
II wojna świat, zahamowała rozwój zgrom.;

1945 zakonnicy przejściowo jako repatrianci znaleźli się w Niemodlinie (woj.
opolskie); założyli dom zak. w Wierzbniku i zakład wychowawczy
w pobliskim Grodkowie; po jego upaństwowieniu 1951
powstał dom zak. w Lipowej, 1957 przeniesiony do Niewachlowa
Drugiego (k. Kielc), gdzie rezyduje przełożony gen.; 1974
zgrom, liczyło 8 zakonników (2 kapłanów).

 

J. Bar, Polskie zakony, PK 4(1961) 623-626.

Podobne prace

Do góry