Ocena brak

BRACIA CHRYSTUSA, chrystadelfianie

Autor /Oleg Dodano /11.07.2012

Chiliastyczna sekta
protestancka zainicjowana 1844 w Stanach Zjedn. przez ang.
lekarza J. Thomasa.

Sekta nawiązuje do — Disciples of Christ, których zwolennikiem
był początkowo Thomas; podejrzenia o odstępstwo od
nauki Pisma św. spowodowały jego odejście od Disciples of
Christ i zorganizowanie b. Ch.; podróże mis. po Stanach Zjedn.
oraz na Wyspy Brytyjskie zjednały mu wielu zwolenników;
obecnie b. Ch. liczą ok. 16 0 0 0 członków w Stanach Zjedn.
i ok. 2 0 0 0 0 w Wielkiej Brytanii; skupiska b. Ch. znajdują się
także w Australii, Holandii i RFN.

Wg b.Ch. Kościoły chrzęść sfałszowały ewangelię, m.in.
przez głoszenie nauki o Trójcy Świętej oraz o nieśmiertelności
duszy i piekle; b.Ch. uważają, że ewangelię można zrozumieć
jedynie przez uznawanie jej za dalszy ciąg ST, którego centr,
ideą był wybór i obietnica dana Abrahamowi;

obietnica ta zaczęła
się spełniać w osobie Chrystusa, który przyszedł jako
Mesjasz, aby objąć tron Dawida w Jerozolimie i założyć 1000-
-letnie królestwo; podczas mającego rychło nadejść powtórnego
przyjścia Chrystusa na ziemię b.Ch. zostaną usprawiedliwieni
i otrzymają życie wieczne, inni natomiast zostaną unicestwieni ;
w „dzień Pański" b.Ch. zbiorą się razem, by spożywać chleb
i pić wino na pamiątkę „Sprawcy zbawienia".

Odmawiają służby
w wojsku oraz piastowania urzędów państw.; nabożeństwa
odprawiają najczęściej w prywatnych mieszkaniach; nie mają
duchownych, lecz tylko „wybranych" służących braciom;
poszczególne gminy b.Ch. są autonomiczne.

 

R. Roberts, Meaning of the Chrlstadelphlan Movement, Lo 1872; F.J.
Powicke, ERE III 569-571; F.H. Littell, WKL 218; LKS I 269-270; B.R.
Wilson, Sects and Society, Be 1961; W.J. Whalen, NCE ni 628.

Podobne prace

Do góry