Ocena brak

BOSE SUBHAS CHANDRA (1897-1945) - polityk

Autor /plastus Dodano /22.02.2011

Przywódca ruchu nacjonalistyczne­go w Indiach, był wielokrotnie wię­ziony przez Brytyjczyków. Wybuch wojn y potraktował jako okazję sprzyjającą odzyskaniu niepodległo­śc i przez Indie. W 1940 r. uciekł z więzienia i dotarł do Berlina, gdzi e zorganizował niewielki od­dzia ł hinduski (Hinduska Armia Na­rodowa) , który miał walczyć prze­ciwko aliantom. Po wybuchu wojny na Pacyfiku udał się do Tokio, gdzie powołał Tymczasowy Rząd Wol­nyc h Indii i za zgodą Japończyków utworzył armię spośród 60 tys. jeń­ców przetrzymywanych w japoń­skich obozach po zajęciu Malajów. Oddziały tej armii wzięły udział w ofensywie japońskiej w Kohimie i Imphalu (1944). Zginął w 1945 r. w wypadku lotniczym nad Formozą (Tajwan).

Podobne prace

Do góry