Ocena brak

BORZĘCKI, Bodzęcki, Bodziecki, Bozentino WOJCIECH ks.

Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012

zm. 22 VIII 1622 w Zamościu, Teolog, filozof.

W 1593-95 studiował w Akademii Krak. (prawdopodobnie
jako uczeń A. Schoneusa); 1602 został powołany przez J. Zamoyskiego
na wychowawcę jego syna Tomasza, któremu nast.
(1614-16) towarzyszył w podróży zagr., uzyskując — przypuszczalnie
we Włoszech — doktorat teologii. Był drem obojga praw
(zapewne promocji zamojskiej) i pierwszym prof, prawa kan.
w Akademii Zamojskiej, a od 1609 pierwszym scholastykiem
kolegiaty.

Z racji sprawowanych funkcji (na mocy aktu fundacyjnego
z 1600) miał wpływ na całość życia uczelni (zarząd dóbr,
sądownictwo, nominacje profesorów); w sporze o świeckość
Akademii i jej niezależność od kolegiaty wystąpił jako rzecznik
kapituły kolegiackiej i kanclerza Akademii, bpa chełmskiego,
i mimo bulli pap. Pawła V (1617) oraz decyzji T. Zamoyskiego
(1619) do końca życia był przeciwny autonomii Akademii.
Napisał Epithalamium na wesele J. Kossowskiego z Z. Firlejówną.
W testamencie przekazał swój księgozbiór Akademii.

 

Estr XIII 197; J.K. Kochanowski, Dzieje Akademii Zamojskiej (1594-
-1784), Kr 1899-1900, 42,64-65,86; J.A. Wadowski, Wiadomość o profesorach Akademii Zamojskiej, Wwa 1899-1900, 36,97-99,310; S. Łempicki, PSB II 184; F. Stopniak, Dzieje kapituly zamojskiej, Lb 1962; Indeks biograficzny, HNP VI 58-59.

Podobne prace

Do góry