Ocena brak

BORZĘCKA CELINA Z Chludzińskich

Autor /Diogenes Dodano /26.06.2012

Służebnica Boża, ur.
29 X 1833 w Antowilu (k. Orszy), zm. 26 X 1913 w Krakowie,
założycielka -> zmartwychwstanek.

W młodości miała zamiar wstąpić do zakonu; ulegając rodzicom
zawarła związek małż. ; była wzorową żoną i matką 4 dzieci
(2 zmarło bardzo wcześnie); w Obrębszczyźnie k. Grodna (majątek
męża) prowadziła działalność charytatywną wśród ludności
wiejskiej; za ukrywanie powstańców została 1863 aresztowana;

po śmierci męża razem z córkami, Celiną i Jadwigą, przybyła
1875 do Rzymu, gdzie dzięki kontaktom z ks. P. Semenenką
poznała regułę i ducha -> zmartwychwstańców oraz utwierdziła
się w powołaniu zak.; z córką Jadwigą założyła 1882 w Rzymie
kontemplacyjno-czynne zgromadzenie zak., którego celem było
wychowanie dziewcząt oraz rel.-mor. i nar. odrodzenie Polek
na emigracji i w kraju;

wezwana przez kard. A. Dunajewskiego,
przybyła do Polski i założyła 1891 nowicjat w Kętach (k. Bielska-
Białej); wraz z kilkoma siostrami podjęła 1896 w Bułgarii
działalność rei. wśród katolików, a także akcję mis. wśród prawosławnych;
na terenie Królestwa Pol. założyła 1898-1900 domy
zmartwychwstanek (w Częstochowie i w Warszawie), które
jednak nie ujawniały się wobec władz zaborczych;

1900 wysłała
siostry do Stanów Żjedn. dla podjęcia pracy przede wszystkim
oświatowej przy parafiach pol.; doceniając znaczenie laikatu,
zorganizowała również osoby świeckie jako zjednoczone
siostry zgrom. Zmartwychwstania Pańskiego w celu rozwijania
działalności rei. we własnych środowiskach.

W 1871-77 napisała
Pamiętniki dla córek, opublikowane w „Gloria resurrectionis",
2(1954) — 19(1963), w których podkreślała wielką rolę zaufania
w wychowaniu młodzieży, poszanowania oraz rozwijania
wrodzonych zalet i uzdolnień; kładła nacisk na obowiązek wypełnienia
zadania zleconego każdemu przez Boga.

Z pobytu B.
na Bałkanach zachowały się Listy z Bułgarii, wyd. w „Gloria
resurrectionis", 14 (I960) — 19 (1963). B. wraz z córką Jadwigą
pracowała nad pogłębieniem życia wewn. sióstr i zewn. rozwojem
zgromadzenia. Proces informacyjny rozpoczęto 1944, apost.
zakończono 1967; proces beatyf. w toku.

 

T. Kalkstein, Matka Celina B., Wwa 1939, R 19513; Agostino della Vergine, Articoli di prova testimoniale propositi dal postulalore della causa della serva di Dio Celina Chludzińska vedova B., R 1944 (Artykuły do udowodnienia w sprawie sługi Bożej Celiny z Chludzińskich B., R 1948); A. Pisarska, Powstanie i rozwój Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, R Í960; Teodoro delia Sacra Famiglia, Articoli per il processo apostolico sulle virtù eroiche in ispecie della serva di Dio Celina B., R 1964; M.A. Markowska (R. Gustaw, bibliogr.), HP I 176-193.

Podobne prace

Do góry