Ocena brak

BORNEO - operacja desantowa 1945 r.

Autor /plastus Dodano /22.02.2011

Wyspa na Morzu Południowo-Chiń-skim, broniona przez niewielkie brytyjskie i holenderskie siły po­rządkowe, została łatwo opanowana 16 grudniu 1941 r. przez wojska apońskie. 12 kwietnia 1945 r. okręty VII floty amerykańskiej rozpoczęły bom­bardowanie japońskich pozycji, a 30 kwietnia australijski I korpus,dowodzony przez gen. Leslie Mor-sheada, zajął wyspę Sadau i następ­nego dnia uderzył na Tarakan, gdziewalki trwały 4 dni. Australijczycystracili 225 zabitych i 669 rannych,a Japończycy 1540 zabitych.10 czerwca 29 tys. żołnierzy doko­nało desantu w rejonie Brunei, na­potykając niewielki opór. Głównymcelem tej operacji było opanowanieterenu, na którym Brytyjczycy mo­gliby założyć bazę lotniczą, bywspomagać atak na Singapur. Budo­wa bazy na Borneo przeciągnęła siędo 2 września 1945 r., gdy Japoń­czycy ogłosili kapitulację.

Podobne prace

Do góry