Ocena brak

Bony skarbowe

Autor /Emma Dodano /07.04.2011

 

Bony skarbowe emitowane są na podstawie zarządzenia Ministra Finansów, w odcinkach o z góry określonych nominałach, sprzedawane są zaś z dyskontem na przetargu organizowanym przez Narodowy Bank Polski. Wykup bonów skarbowych następuje po upływie terminu na jaki zostały sprzedane i według wartości nominalnej. Bony tego rodzaju emitowane są na okaziciela.

Z kolei bony pieniężne emitowane są przez Narodowy Bank Polski. Bony tego rodzaju mają określoną wartość nominalną oraz termin wykupu liczony od daty zakupu uwidocznionej na bonie. Oferowane są one na przetargach krajowych jednostkom organizacyjnym jak również osobom fizycznym. Z reguły, bony pieniężne emitowane są na okaziciela, jednak NBP może nadać im charakter imienny na życzenie posiadacza , jeszcze przed terminem jego wykupu.

Podobne prace

Do góry