Ocena brak

Bóle zwyrodnieniowe (artretyczne)

Autor /carbonara Dodano /28.11.2013

Zmiany zwyrodnieniowe stawów kręgosłupa w obrębie
chrzęstnych i kostnych części kręgów mogą zachodzić na
całej długości kręgosłupa, np. w jego odcinku szyjnym.
Zamieszczony niżej opis objawów bólowych związanych ze
zmianami zwyrodnieniowymi obejmuje dolegliwości spo-
wodowane deformacjami lędźwiowego odcinka kręgosłupa,
ponieważ są one najczęściej spotykane.

Jaki charakter ma ból?

Bóle zwyrodnieniowe z reguły nie są zbyt ostre; są one często
łatwiejsze do zniesienia niz inne opisywane przez nas doleg-
liwości. Ich nasilenie zależy od stopnia zmian kostno-chrząs-
tnych i ich lokalizacji. Przy ucisku zdeformowanych części
kręgosłupa na więzadła mają one charakter „ciągnący", przy
ucisku na korzonki nerwowe ból jest kłujący, a czasami
głęboki, tępy i świdrujący jak w isjaszu.

Co boli?

Bolą zmienione chorobowo kręgi, ich torebki stawowe,
Podrażnione więzadła i odruchowo napięte mięśnie.

W jakich okolicznościach pojawia się ból?

Ból jest najczęściej permanentny, leżący tuż ponad progiem
bólu. Często jest on zupełnie niezalezny od sposobu porusza-
nia się, może się jednak nasilać przy towarzyszących ruchowi
Przesunięciach w obrębie stawów międzykręgowych. Pod-
rażnione zapalnie stawy mogą spotęgować dolegliwości
bólowe do tego stopnia, że nie udaje się wówczas znaleźć
żadnej przynoszącej ulgę pozycji ciała. 

Co jest przyczyną bólu?

Ból spowodowany jest nadmierną ruchomością dotkniętych
schorzeniem stawów międzykręgowych, naderwaniem wię-
zadel, podrażnieniem torebek stawowych i wynikającą stąd
nadmierną ruchomością stawów lub odwrotnie — ich unie-
ruchomieniem (blokadą).

W jaki sposób organizm reaguje na ból?

Organizm reaguje na ból odruchowymi próbami ustabilizo-
wania za pomocą mięśni zbyt ruchomych stawów kręgosłupa
i utrzymania ich w tej pozycji. Następuje silne napięcie mięśni
prostujących grzbietu oraz nadmierne wygięcie (przechyle-
nie) kręgosłupa ku tyłowi, widoczne np. w pozycji siedzącej.

 

Podobne prace

Do góry