Ocena brak

Bóle związane z zaburzeniami statyki kręgosłupa

Autor /carbonara Dodano /28.11.2013

Bóle związane z zaburzeniami statyki kręgosłupa

Jaki charakter ma ból?

Charakter bólu zależy od stopnia deformacji krążka między-
kręgowego (dysku) i sposobu uciskania struktur nerwowych
przez jego elementy. Mozę to być ból tępy, przenikający, ale 

i ciągnący i promieniujący w kierunku nóg. Opisywana
dolegliwość może być odczuwana w nogach jako zaled-
wie — swędzenie, mrowienie lub drętwienie. Klujący ból bez
promieniowania do innych części ciała powstaje na skutek
zablokowania lub nadmiernego rozluźnienia aparatu stabili-
zującego dysk, co prowadzi do podrażnienia małych stawów
międzykręgowych.

Co boli?

Bolą najczęściej dolne kręgi lędźwiowego odcinka kręgo-
słupa w miejscu przejścia kręgosłupa w kość krzyzową. Mogą
również boleć więzadła i torebki małych stawów między-
kręgowych. Boleć może więzadło podłużne tylne, stabili-
zujące kręgosłup na całej jego długości, biegnące wzdłuz
kręgosłupa i łączące się częściowo swymi wiązkami z trzona-
mi kręgowymi i tarczami międzykręgowymi.

W jakich okolicznościach pojawia się ból?

Objawy Ból pojawia się w najróżniejszych okolicznościach, zaleznie
dyskopatii od lokalizacji deformacji dysku, najczęściej jednak w chwili
przyjęcia określonej pozycji ciała — przede wszystkim przy
pochylaniu się, czasami również przy silnym wygięciu kręgo-
słupa do tyłu. W nocy ból najczęściej słabnie, może się jednak
znacznie nasilić po dłuższym okresie spoczynku i objawić
rano, przy wstawaniu jako tzw. „ból rozruchowy" (wywołuje
go duze obciążenie elementów kręgosłupa w pozycji piono-
wej). Często zdarzają się tez okresy bezbólowe, trwające od
kilku godzin do kilku dni

Co jest przyczyną bólu?

Przyczyną bólu jest uwypuklająca się na zewnątrz tarcza
międzykręgowa lub mały, oderwany od niej fragment, który
uciska korzonki nerwowe, więzadła lub okostną. Przy rozluź-
nieniu tarcz międzykręgowych może dojść do niewielkich
przesunięć w obrębie drobnych stawów międzykręgowych,
co również bywa przyczyną bólu. Bolesne w skutkach jest tez
nadmierne, odruchowe napięcie mięśni, mające uniemoż-
liwić wykonanie ruchu sprawiającego ból.

W jaki sposób organizm reaguje na ból?

Organizm reaguje na ból próbą unieruchomienia bolesnego 

odcinka kręgosłupa; próbuje on odruchowo przyjąć od-
ciążoną, bezbolesną postawę Możliwą reakcją obronną
organizmu jest tez odruchowe „wyłączenie" mięśni, których
napięcie prowadzi do bólu, co może dać wrażenie utraty
władzy w nodze (paraliżu).

 

Podobne prace

Do góry