Ocena brak

BÓLE KRĘGOSŁUPA A PSYCHIKA

Autor /carbonara Dodano /02.12.2013

Związki istniejące pomiędzy psychiką a bólami kręgosłupa
wymagają odrębnego omówienia. Często człowiek nadmier-
nie wrażliwy, cierpiący na różne dolegliwości, jest uważany
za „chorego z urojenia", za histeryka.

Jednak w przypadku ludzi nękanych bólami pleców opinia
taka jest niesprawiedliwa, bowiem wielu z nich to ludzie
szczególnie ambitni, przejmujący się nadmiernie różnymi
sprawami. Nie potrafią oni być inni: sumienni, ambitni starają
się zawsze prześcignąć samych siebie. Każda gra, każdy
rodzaj sportu to dla nich wyzwanie.

Jeśli w swych zmaganiach nie znajdują przeciwnika,
instalują np. szybkościomierz w rowerze, by zmagać
się z samym sobą, by prześcignąć siebie samego — by-
leby tylko przypadkiem nie znaleźć się sam na sam z
piękną przyrodą na spacerze lub beztroskiej przejażdżce
rowerowej.

Porównajmy nasze podejście do życia z życiem „na luzie"
mieszkańców krajów śródziemnomorskich; znacznie Izejszy
stosunek do życia sprawia, ze cierpią oni na różnego rodzaje
bóle na tle napięć i stresów o wiele rzadziej niż mieszkańcy
naszej szerokości geograficznej Duży wpływ ma na to
zapewne również korzystniejszy klimat. „Południowcy" są
bardziej towarzyscy, otwarci, bardziej spontaniczni, w ich
sporcie jest więcej zabawy. Pozostawiają na ogół bardzo
dużo swobody swoim dzieciom, nie dając się nadmiernie
zdominować opiekuńczym instynktom. Ludzie ci są często
dalecy od przesadnego poczucia odpowiedzialności. Taki 

stosunek do życia z pewnością sprzyja rozluźnieniu, zarówno 

psychicznemu jak i fizycznemu. Ma to korzystny wpływ
również na mięśnie pleców.

 1. tym, jak wielu z nas brakuje tej lekkości, świadczy wysoki
  wskaźnik spożycia środków uspokajających. Po środki te
  sięgamy często również przy bólach kręgosłupa; bywa wów-
  czas, że dolegliwości nasze na krótko ustąpią. Dowodzi to
  związku, występującego niekiedy pomiędzy bólami pleców
  a napięciami natury psychicznej. Z tego powodu w przypad-
  ku opisywanych w naszej książce dolegliwości zalecany jest
  trening autogenny jako metoda terapii poprzez relaks: stero-
  wane rozluźnianie napięć fizycznych i stresów wewnętrz-
  nych, które często są prawdziwą, ukrytą przyczyną bólu
  (-» str. 112).

Przyczyną bólów pleców może być zatem nie tylko nieod-
powiednie krzesło lub nieprawidłowa pozycja ciała podczas
pracy, lecz również nieprzyjazne zachowanie szefa, zawist-
nego współpracownika lub np. strach przed utratą pracy.
Przyczyną bólów odczuwanych podczas jazdy samochodem
może być — prócz złej konstrukcji lub nieprawidłowej
regulacji fotela — również tłok na drodze, agresja innych
kierowców, poganianie z tyłu światłami lub wymuszanie
jazdy z prędkością, która nam w danym momencie zupełnie
nie odpowiada. Z innych okoliczności, wywołujących roz-
maite dolegliwości, należy wymienić wszelkie „sytuacje
bez wyjścia" — zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodo-
wym.

Wszystkie opisane wyżej zdarzenia i sytuacje, które mogą
stać się przyczyną dolegliwości, określamy jednym słowem:
stres. Za stres uważamy takie obciążenie, które przekracza
w danym momencie nasze zdolności adaptacyjne. Próg
stresu nie jest wartością stałą, lecz zmienną, zależną od
naszych aktualnych możliwości przystosowawczych, odpor-
ności psychicznej i wytrzymałości w danej chwili. Nasze
zdolności adaptacyjne zmieniają się z dnia na dzień, a nawet
z godziny na godzinę: stres jest zatem czymś bardzo in-
dywidualnym. Pewna dawka stresu jest wręcz niezbędna,
stanowiąc siłę motoryczną zmuszającą do działania i czer-
pania satysfakcji z wykonanej pracy, a także z przezwycięze-
nia rozmaitych trudności. 

 

Podobne prace

Do góry