Ocena brak

BÓL GARDŁA

Autor /szpila Dodano /25.11.2013

Gardło unerwione jest czuciowo przez splot gardłowy utworzony z gałązki IX i X nerwu czaszkowego wspólnie z włóknami autonomicznymi. Ból gardła, może być bardzo częstym objawem zmian patologicznych toczących się w gardle, ale nie tylko.

Najczęstszymi przyczynami bólu gardła są:

1) pstre zapalenie migdałków podniebien-nych (angina); 2) naciek lub ropień około-migdałkowy (infiltratio peritonsillaris, ab-scessus peritonsillaris); 3) swoiste i nieswoiste ostre i przewlekłe zapalenia gardła (pha-ryngitis acuta et chronica); 4) ciało obce w gardle (corpus alienum pharyngis); 5) guz złośliwy gardła (tumor malignus pharyngis);

6)    objaw wtórny w chorobach zakaźnych;

7)    neuralgia nerwu językowo-gardłowego (neuralgia glossopharyngea); 8) ropowica gardła i przestrzeni przygardłowej (phieg-mona pharyngis et phlegmona parapharyn-gealis); 9) ropień języka (abscessus linguae);

10) ostre zapalenie dziąseł (gingimtis); 11) próchnica zębów (caries dentium); 12) zespół zbyt długiego wyrostka rylćowo-sutko-wego; 13) zmiany w jamie ustnej i gardle związane z awitaminozami; 14) zmiany zwyrodnieniowe w części szyjnej kręgosłupa.

Dlatego wiele osób, u których ból gardła jest głównym lubśledynym objawem subiektywnym, musi być zbadanych bardziej wnikliwie. Należy zwrócić uwagę na dość powszechne zjawisko zlecania, w każdym prawie przypadku bólu gardła, badania bakteriologicznego wymazu z gardła i przyjmowania wyników tego badania w sposób bezkrytyczny. Uzyskanie w wymazie wielu 'szczepów patogennych nie stanowi jeszcze o rozpoznaniu.

Podobne prace

Do góry