Ocena brak

BOJER, Boierus WAWRZYNIEC SJ

Autor /Leonidas Dodano /21.06.2012

ur. 1561 w Sztokholmie,
zm. 13 II 1619 w Braniewie, Pedagog, poeta okolicznościowy.

Ze Szwecji wyjechał z A. Possewinem, który umieścił go 1578
w jez. kolegium w Pradze; od 1579 studiował w seminarium
duch. w Ołomuńcu oraz w Akademii Wil.; do zakonu wstąpił
1587 w Krakowie; święcenia kapł. przyjął 1594; uczył kolejno
w Jarosławiu, Dorpacie, Braniewie i Wilnie (od 1604) poetyki,
retoryki, matematyki i teologii.

Jego utwory poetyckie Pompa
Casimiriana (Braniewo 1604, pod pseudonimem Quiryna Knoglera),
Carolomachia (Wl 1606, pod pseudonimem Krzysztofa
Zawiszy) i inne drobniejsze są przeciętnymi okazami barokowej
epiki panegirycznej.

 

Estr XIII 237-238; T. Sinko, PSB II 234-235; J. Teschitel, Schweden in
der Gesellschaft Jesu, AHSJ 21 (1952) 332-333.

Podobne prace

Do góry